Neišmatuojami lobiai iš mūsų senolių dainų skrynios

Degučių kaimo folkloro  kolektyvas „Pilutė“ kitais metais švęs savo veiklos 20-metį. Ansamblis  daug koncertuoja ne tik Šilutės rajono  seniūnijose, bet ir už rajono ribų. Per visą  gyvavimo laikotarpį  surengta daugybė pasirodymų.

Šį didelį kolektyvą subūrė ir   4 metus jo  vadove buvo  Loreta Mieliulytė. Narių amžius – nuo 6 iki 84 metų. Šiandien ,,Pilutei“ yra jau 15 metų, vadovauja Adma Baltutienė. Folkloro  kolektyve per tiek metų  užaugo ne viena karta. Keitėsi  kolektyvo  veidas: vaikai suaugo  ir pakėlė sparnus, dalis ansamblio narių jau iškeliavo amžinybėn. Visi puikiai prisimena šio ansamblio sielą – bandonininką  Petrą Agintą, dainininkę Stasę Ežerinskienę.

„Pilutė“ yra tarsi viena didelė ir darni šeima, vienijanti per dvidešimt  narių. Vyriausiai ansamblio dainininkei yra 87 metai.

Atgaivinę senąsias lietuvių liaudies dainas, nugulusias tautos lobyne, prisiminę žaidimus ir pasakojimus, kolektyvo nariai juos dalija žiūrovams.

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Degučių filialas renka kraštotyrinę  medžiagą   iš rajono ir respublikinės spaudos bei  kaupia nuotraukas apie šio kolektyvo veiklą. Surinkta medžiaga domina ir pačius kolektyvo narius. Juk smagu pavartyti dokumentinę medžiagą, pasižiūrėti į save nuotraukose, mintimis sugrįžti į tas dienas, kai ansamblis  žengė pirmuosius kūrybinius veiklos  metus. Surinkta dokumentinė medžiaga po truputį  gula  į kraštotyros  bylą ,,Degučių kaimo folkloro kolektyvas „Pilutė“, saugomą  Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Degučių filiale.

Elena Dragūnienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios  bibliotekos
Degučių filialo  bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai