Žemaičių Naumiestyje lankėsi brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis

Susitikimas su vienuoliu

Šilutės F. Bajoraičio viešosios  bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filiale lankėsi vienuolis, Kretingos pranciškonų vienuolyno gvardijonas, žymus pamokslininkas, kunigas Gediminas Numgaudis. Jo iniciatyva Pakutuvėnuose (Plungės r.) įkurta „Susitaikymo sodyba“, kurioje prieglobstį randa sveikstantys narkomanai. Susitikimo tikslas – pakalbėti apie Šventąjį Raštą,  mokytis suvokti, ką Dievas kalba kiekvienam iš mūsų, pasidalinti patyrimais su kitais.

Simboliška, kad pasikalbėti apie Dievo žodį susitikome rugsėjo 30-ąją – šv. Jeronimo dieną. Šv. Jeronimas (347–420) pirmasis išvertė visą Bibliją į lotynų kalbą 406 metais.

Susirinkusiems Gediminas Numgaudis kalbėjo, kaip svarbu išmokti skaityti ir giliau pažinti Šventąjį Raštą įvertinant visas jo prasmes. Gilus ryšys sieja Šventąjį Raštą ir tikinčiųjų tikėjimą. Tikėjimas Dievu gimsta iš jo pažinimo, o pažinti Dievą galima tik skaitant Dievo žodį.

Vienam žmogui skaityti Bibliją nėra lengva užduotis, todėl vienuolis patarė burtis į maldos ir Šventojo rašto skaitymo grupelę. Grupėje yra galimybė pasitikslinti savo žinias įvairiomis Šventojo Rašto temomis, rasti atsakymus į klausimus, kurie kyla klausantis Dievo žodžio. Atsakydami į klausimus dalyviai prisiliečia prie konkrečios gyvenimo patirties, prie konkrečių situacijų. Dievo žodžio klausymas, skaitymas ir mąstymas grupės dalyvius atveria kitiems žmonėms ir jų gyvenimui. Jie meldžiasi vieni už kitus ir už tuos, už kuriuos Dievas juos paskatina melstis užtarimo malda.

Vienuolis kalbėjo apie tokių grupių veiklą Kretingoje ir Pakutuvėnuose, kur pagrindinis dėmesys skiriamas Dievo žodžiui skaityti, pasidalinti juo.

Susitikimo iniciatorė Jurgita Jalianiauskas padėkojo svečiui ir susirinkusiems už malonų vakarą. Kunigas Gediminas Numgaudis Žemaičių Naumiesčio bibliotekai padovanojo Šventąjį Raštą ir visus palaimino.

Nijolė Rimkienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Žemaičių Naumiesčio filialo bibliotekininkė

Spausdinti
Facebook komentarai