V. Karaliaus klasės draugai ir mokyt. V. Nauseda

Rašytojo Vytauto Karaliaus archyvas saugomas Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje

V. Karaliaus klasės draugai ir mokyt. V. Nauseda

Balandžio 15 d. minėjome vieno žinomiausių ir talentingiausių lietuvių aforizmų meistro, kraštiečio rašytojo Vytauto Karaliaus 90-ąsias gimimo metines. Polinkis ir gebėjimai literatūriškai dėlioti savo mintis, eiliuoti kūrėjui pasireiškė dar besimokant Šilutės 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dab. Šilutės pirmoji gimnazija). V. Karalius buvo vienas stropiausių ir gabiausių 1946–1950 m. šios mokyklos mokinių, mokslus baigęs sidabro medaliu. Išsamiau susipažinti su rašytojo biografija galima virtualioje parodoje https://www.silutevb.lt/silute/wp-content/uploads/Parodos/Paroda_Vytautas_Karalius.pdf.

V. Karalius žemiškąjį pasaulį paliko 2019 m. gegužės 15 d. Rašytoją ir daugiau nei tris dešimtmečius trukusią jo bendrystę su F. Bajoraičio viešąja biblioteka šilutiškiams primins šioje įstaigoje saugomas kraštiečio archyvas.

Pirmieji F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir rašytojo V. Karaliaus bendravimo žingsniai žengti 1988 m., ruošiantis kraštiečių sueigai „Šviesos parnešti, gera padaryti…“ Vėliau iš Vilniaus į Šilutę ir atgal keliaudavo šventiniai sveikinimai ir laiškai su trumpomis naujienomis apie svarbiausius rašytojo gyvenimo ir kūrybos vingius, bibliotekos veiklos ritmą. Paskutinis šio kraštiečio adresuotas laiškas viešajai bibliotekai datuotas 2018 m. birželio 23 d. Kartu atsiųstas autorinių aforizmų ir vertimų knygų rinkinys.

Gausus, vertingas, įvairiapusiškas ir ypatingai įdomus rašytojo V. Karaliaus asmeninių dokumentų rinkinys į F. Bajoraičio viešąją biblioteką pateko jau po rašytojo mirties – 2020 m. Jį neatlygintinai dovanojo, ko gero, pats artimiausias rašytojui žmogus – jo sesuo Birutė Kalvaitienė.

Silutes-gimnazijos_sienlaikrastis

Rašytojo artimųjų bibliotekai perduoto rinkinio dokumentus galima sudėlioti į keletą grupių: pagal laikotarpius – V. Karaliaus mokymosi laikas Šilutės 1-ojoje vidurinėje mokykloje ir rašytojo gyvenimo bei kūrybinis periodas Vilniuje; pagal dokumentų rūšis: ikonografija, įvairi korespondencija, rankraščiai, autorinės ir rašytojui dedikuotos knygos, įvairūs smulkūs leidiniai, renginių kvietimai, programos, kai kurie asmeniniai daiktai, kt.

Tikslinga įvardinti ir apžvelgti su Šilutės panorama sietinus dokumentus. Ikonografijos rinkinyje išsiskiria buvusių 1946–1950 m. Šilutės 1-osios vidurinės mokyklos mokinių grupinės ir pavienės V. Karaliaus nuotraukos. Ne vienoje nuotraukoje – 1947–1950 m. Šilutės 1-osios vidurinės mokyklos mokytojas, buvęs rašytojo klasės auklėtojas, žinomas Lietuvos žurnalistas, poetas, vertėjas, kultūros istorikas Vladas Nausėdas (1911–1983). Tarp nuotraukų – žymių šilutiškių, V. Karaliaus bičiulių, brolių architekto Arvedo (1930–1997) ir gydytojo Osvino (1928–2000) Kybrancų grupinės, pavienės ar portretinės nuotraukos bei užfiksuoti rašytojos Ievos Simonaitytės gyvenimo kadrai.

Unikaliausiais, tikėtina, vieninteliais išlikusiais dokumentais galima laikyti dovanotus Šilutės 1-osios vidurinės mokyklos sienlaikraščius „Į šviesą“ (15 vnt., 1948–1950), turėjusius ne tik „korespondentus“, bet ir redaktorių. Ne kartą redaktoriaus vaidmenį atliko ir būsimasis rašytojas V. Karalius. Žvelgiant nūdienos akimis galima keistokai reaguoti į didžiųjų vadų Josifo Stalino, Vladimiro Lenino aukštinimą ir garbinimą sienlaikraščių puslapiuose, bet, matyt, protingiausia ir teisingiausia priimti šiuos dokumentus kaip istorinį paveldą, sąlygotą sovietinės politinės santvarkos ir skiepijamos ideologijos.

Ypatingas jausmas apima skaitant rašytojui adresuotus žinomų asmenų laiškus, neskirtus viešinti. Neprašytas įsibrauni į dviejų žmonių bendravimo lauką, paslapčia seki jų gyvenimus ir mintis, bet kartu stebi nepagražintas išgyventas tiesas, apnuogintus jausmus, subjektyviai suvoktą aplinkos realybę. Rašytojo išsaugoti jo bičiulio, Šilutės 1-osios vidurinės mokyklos mokslo draugo, būsimo kalbininko Arnoldo Piročkino (1931–2020) laiškai, rašyti 1955–1958 m. laikotarpiu, jam mokytojaujant Varėnos rajone, Puvočiuose, atskleidžia Lietuvos sovietizacijos periodą, skurdžią kaimo švietimo bei kultūros aplinką, jos pūlinius. Tarp laiškų randasi rašytojo korespondencija su pokario metais svetur išvykusiais Klaipėdos krašto gyventojais: visuomenės ir kultūros veikėju, mediku Jurgiu Lukaičiu (JAV), Ingrid Pabjoy-Littwins (Airija), menininke Aldona Gustas (Vokietija).

2020 m. V. Karaliaus archyvą, saugomą viešojoje bibliotekoje, papildė su rašytoju bičiuliavęsi Giedrė ir Edvardas Norkai, dovanodami išsaugotas nuotraukas, rašytojo rašytus laiškus bei sveikinimų atvirukus.

Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai perduoti kraštietį rašytoją V. Karalių menantys dokumentai – svarus įnašas į krašto kultūros paveldą. Bibliotekininkai už juos nuoširdžiai dėkingi dovanotojams.

Išsamiau susipažinti su V. Karaliaus archyvu galima apsilankius Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriuje (III aukštas, Tilžės g. 10).

Virginija Veiverienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus
vyr. bibliotekininkė

Rasytojas V. Karalius V. Karalius - Silutes 1-osios vid. mokyklos moksleivis

Spausdinti
Facebook komentarai