IN MEMORIAM Gerdrūta Leškytė (1942 03 04–2023 12 05)

IN MEMORIAM

Gerdrūta Leškytė (1942 03 04–2023 12 05)

Pamario bibliotekininkų bendruomenę pasiekė skaudi žinia. Žiemiškai baltą gruodžio 5-osios rytą Amžinybėn iškeliavo buvusi ilgametė Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotoja Gerdrūta Leškytė. Daugelis šilutiškių ją prisimena kaip Giedrę iš bibliotekos.

Gerdrūta Leškytė gimė 1942 kovo 4 d. Upynoje, Šilalės rajone. 1959 m. baigė Upynos vidurinę mokyklą. Taip pačiais metais pradėjo dirbti Lietuvos TSR valstybinėje respublikinėje bibliotekoje (dabar – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). 1965–1968 m. dirbo Šilalės rajono Upynos vidurinės mokyklos bibliotekos vedėja. Atvykus į Šilutės kraštą, Giedrė savo likimą ir toliau susiejo su žmonėmis, knyga ir kultūra: 1968–1974 m. ji vadovavo Šilutės rajoninei bibliotekai, 1974–1976 m. dirbo Šilutės rajoninių kultūros namų direktore, 1976–1998 m. buvo Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos fondų komplektavimo skyriaus, skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja. Giedrė 20 metų bibliotekoje rengė profesionalių menininkų darbų parodas, susitikimus su žymiais žmonėmis, užmezgė ryšius su 17 pasaulio valstybių dailininkais ir sukaupė arti tūkstančio bibliotekai dovanotų meno darbų kolekciją, suorganizavo 2 tarptautinius ekslibrisų konkursus „Šilutei-480” (1991) ir „Vydūnui-125” (1993), išleido jų katalogus. 1996 m. Giedrė surengė tarptautinį meninių atvirukų konkursą „Šilutė”. Šiandien šilutiškių ir kraštiečių tarpe plačiai žinomos kraštiečių sueigos „Šviesos parnešti, gera padaryti…“ viena iš pradininkių, iniciatorių ir organizatorių buvo Giedrė. Dėka jos prigimtinių savybių – aktyvumo, veiklumo ir iniciatyvumo – pamariečiai keletą metų galėjo džiaugtis bibliotekos organizuojamomis rajono literatų šventėmis „Poezijos ruduo. Šilutė“ (1994–1996).

G. Leškytė apdovanota Lietuvos bibliotekininkų draugijos 1996 Metų bibliotekininko konkurso paskatinamąja premija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ir padėkos raštais, knygos bičiulio ženkleliu, pelnė daugelį kitų svarbių nacionalinių apdovanojimų. Nuo 1998 m. G. Leškytė gyveno Klaipėdoje. Tačiau Šilutės ji nepamiršo – dažnai čia lankydavosi, sekė jos naujienas, bendravo su čia likusiais bičiuliais.

Giedrė geriausiu savo draugu visada laikė knygą. Joje ji rasdavo ir džiaugsmą, ir paguodą, ir viltį. Mėgo linksmus, kūrybingus, mokančius betarpiškai bendrauti įvairaus amžiaus žmones. Giedrės visur buvo pilna. Energijos ji sėmėsi iš aplinkos ir dalinosi ja su kitais. Tokia ji išliks ir ją pažinojusių atmintyje – nepasiduodanti nevilčiai, visada kurianti gerą nuotaiką ir burianti aplink save žmones.

 

Atsisveikinimas su G. Leškyte – UAB „Šilutės komunalininkas“ laidojimo namai (2 salė).

Atsisveikinti galima: gruodžio 6 d. nuo 13.00 val., gruodžio 7 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val.

Velionė bus laidojama gruodžio 7 d. Šilalės r. Upynos miestelio kapinėse.

Gerdrūta Leškytė

Spausdinti
Facebook komentarai