Salone „ARS LITTERA“

Salone „ARS LITTERA“ – galimybė patirti knygos įvairiapusiškumą ir bendravimo džiaugsmą

Įgyvendinant projektą, „Improvizuoti meno ir knygos pavakariai“ (vad. Sonata Mockienė) Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje šiemet įsikūrė salonas „ARS LITTERA“, kurio veiklos orientuotos į knygos įvairiapusiškumą ir skirtingą jos pateikimą. Suaugę vietos gyventojai įsijungė į salono veiklas: skirtingus knygos pristatymo, skaitymo, rašymo ir suvokimo būdus – tai erdvė saviugdai ir saviraiškai, poilsiui ir pramogai. Emocija, vaizduotė, improvizacija, saviraiška ir veiklos, jungiančios įvairias meno bei kūrybos raiškos formas, suteikė galimybę pagal atskiras temas klubo lankytojams atrasti save, pajausti bendravimo džiaugsmą. Susitikimus kūrybiškai ir informatyviai vedė šilutiškė menininkė, knygų autorė Raimonda Canderienė.

Kovo 28 d. Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje moterys rinkosi į salono „ARS LITTERA“ įkurtuves. Užsiėmimo vedėja Raimonda Canderienė teigė, kad visais laikais moterims norisi bendrauti. Tarpukaryje buvo tokia salonų tradicija, kai prie kavos puodelio bendraminčiai dalinosi mintimis, žiniomis, dažnai čia skambėdavo muzika. Menininkų, aktorių, rašytojų, mokslininkų sambūriai tęsdavosi ir sovietmečiu. Dvasiškai ir intelektualiai artimiems toji bendrystė buvo būdas dalintis, atskleisti tapatybę, pajusti palaikymą, o svarbiausia – patirti bendrystės jausmą. Toji neįkainojama patirtis įkvėpdavo ir sustiprindavo, leisdavo pasijusti pakylėtai. Anot Raimondos Canderienės, salonas yra ne vien patalpa, tai yra bendravimo būdas ir dalinimasis jausmais.

Diskusijos metu vienbalsiai priimtas menininkės sukurtas salono „ARS LITTERA“ logotipas. Pristatyta pirmoji tema –  „Menas ir pinigai. Investavimas, kūrinių medžioklė“, moterys susidomėjusios klausėsi menininkės paruoštos medžiagos apie meno dirbinių aukcionus, meno galerijų tendencijas, aptarė knygas meno tema. Viską paįvairino vizualine medžiaga. Tai buvo informatyvu, nenuobodu, charizmatiška.

Balandžio 19 d. susitikimo dalyviams užsiėmimų kuratorė Raimonda Canderienė skaitė paskaitą „Interjerai. Kaip geras skonis virto dizainu ir dizainerių monopoliu“. Užsiėmimas buvo gausiai iliustruotas vaizdine medžiaga apie interjerų istoriją. Kalbėta apie tai, kaip keičiantis laikams vyko interjere vyraujančių tendencijų kaita, kas tai įtakojo. Aptarta literatūra šia tema. Diskusijų ir nuomonių šia kiekvienam aktualia tema nepristigo.

Salono „ARS LITTERA“ dalyvės aptarė ir analizavo tekstus, sukurtus kūrybinio rašymo dirbtuvių „Vertė“ metu, kuriuos vedė žurnalistė Urtė Karalaitė. Šios dirbtuvės surengtos įgyvendinant projektą „Improvizuoti meno ir knygos pavakariai“.

Balandžio 25 d. bibliotekoje vyko Valdemaro Klumbio ir Tomo Vaisetos knygos „Mažasis O: seksualumo kultūra sovietų Lietuvoje“ pristatymas. Klubo narės mielai dalyvavo renginyje. Valdemaras Klumbys – Lietuvos istorijos institute dirbantis ir Vilniaus universitete dėstantis istorikas, išleidęs dvi mokslines monografijas. Tomas Vaiseta – Vilniaus universitete dėstantis istorikas ir rašytojas, paskelbęs tris mokslines monografijas, du romanus ir apsakymų.

Knygos autorius kalbino salono „ARS LITTERA“ edukatorė Raimonda Canderienė. Salone apie minėtą knygą vyko įdomi, kiek provokuojanti diskusija. Jo vedėja paskatino į knygą pažvelgti kitu kampu, prisiminti, kaip gyvenome, pagalvoti apie tai, kas vyksta šiuo laikmečiu. Visais laikas kartų susidūrimas būdavo neišvengiamas, o laisvesni požiūriai kelią skindavosi sunkiau. Diskusija parodė, kad „nepatogių“ knygų nebūna, svarbu, kaip tai pateikiama.

Balandžio 26 d. užsiėmime buvo kalbama apie Lietuvos šviesuomenę: kokia ji buvo anksčiau, pokario metu, kaip ji išgyveno sovietmetį, kaip visa tai įtakojo dabartį ir dabartinės šviesuomenės susikūrimą. Salono vedėja skaitė pranešimą „Tėvas Stanislovas- mažutėlių tarnas“ . Pateikta informacija apie tėvą Stanislovą, jo gyvenimą, giminės šaknis , pasišventimą besąlygiškai tarnauti Dievui ir žmonėms.

Gegužės 10 d. vyko užsiėmimas „Stanislovas Ušinskas – Art Deco triumfatorius“. Stanislovas Ušinskas (1905–1974) lietuviško meno fone – viena iškiliausių figūrų,  suvienijusių tapytojo, scenografo, vitražisto, piešėjo ir lėlių kūrėjo talentus. Užsiėmimo vedėja išsamiai papasakojo apie menininko asmenybę, kūrybą, pasinaudodama vaizdine medžiaga, sukurtais filmukais. Daug įdomaus dalyvės išgirdo apie Raimondos Canderienės iniciatyva Pakruojo rajone įkurtą muziejų, kur surinkta daug Stasio Ušinsko  meno kūrinių:  lėlių, paveikslų, vitražų ir kt. Visus sudomino interaktyvi knyga  „dra ta ta dra ta ta“ apie menininko marionečių pokalbį su lėlininku Rimantu Driežiu. Kiekvienas, nuskenavęs mobiliuoju telefonu QR kodą, galėjo „atgaivinti“ lėles, kurios pradeda šokti, dainuoti. Tokia knyga įdomi tiek vaikui, tiek ir suaugusiajam.

Vėliau aptartas F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykęs renginys – Šilutės kultūros ir pramogų centro Usėnų skyriaus etnografinio teatro „Negelys“ spektaklį „Vyrai“ (pagal Prano Antalkio apybraižą „Nepažįstamas Vydūnas“). Visi aktyviai dalinosi įspūdžiais ir atsiliepimais apie spektaklį.

Šie salono „ARS LITTERA“ užsiėmimai  visokeriopai praturtino dalyvių žinių bagažą, pagilino žinias meno, literatūros srityse, buvo smagu pabendrauti, diskutuoti įvairiomis temomis. Bibliotekininkės tikisi, kad bendravimas kultūros temomis salone vyks ir toliau.

Projektą finansuoja:

Šilutės ir Kultūros logotipas

 

Liuda Nausėdienė,
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė

Salone „ARS LITTERA“ Salone „ARS LITTERA“ Salone „ARS LITTERA“

Spausdinti
Facebook komentarai