Flicko kūryba įveda skaitytoją į Prūsų Lietuvos istorijos ir kultūros lauką. Romanais „Šiaurės Sachara“, „Paskutinis traukinys“, „Pradingę klajojančiam smėlyje“, „Emma, pastoriaus duktė“ ir neseniai pasirodžiusiu šio romano tęsiniu „Išlikę karo verpetuose“ rašytojas sukūrė Prūsijos meninį paminklą. Nugrimzdusios Prūsijos valstybės menas, religija, žmonių moralė – tai valstybės gyvybės šaltinis. O žmogaus santykyje su istorija, tikyba, menu slypi jo gyvenimo prasmė. Prieš pozityvią kultūros atmintį ir visagalis, viską nešantis su savimi laikas bejėgis. Jo didenybė laikas tada tampa istorinių ir dvasinių vertybių saugykla. Toks yra rašytojo sukurto Prūsijos epopėjos penkiatomio meninis kodas.

Renginys bus fotografuojamas, nuotraukos viešinamos bibliotekos reprezentaciniais tikslais.

Spausdinti
Facebook komentarai
Atnaujinta: 2018-03-24