Rubrika

2022-ieji kupini Lietuvai reikšmingų sukakčių, skirtų pagerbti žymias asmenybes, paminėti  išskirtinių istorinių įvykių ir kultūrinių reiškinių sukaktis, atkreipti dėmesį į svarbias valstybės gyvenimo sritis. Šia proga Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka visus metus vykdys akciją-rubriką „Lietuvos šimtmečio įvykiai ir asmenybės“, kurioje skelbs įdomius bei svarbius faktus apie valstybės istorinius įvykius, asmenybes. Juos visus vienys ypatingas skaičius – 100.

Simboliška, kad rubrika startuoja Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją. Ši diena valstybei reikšminga ir dėl kitos priežasties – prieš šimtą metų Kaune iškilmingai atidarytas Lietuvos universitetas. Jis suvaidino reikšmingą vaidmenį plėtojant universitetinį aukštąjį mokslą visoje Lietuvoje.

Universitetą sudarė Humanitarinių mokslų, Matematikos-gamtos, Medicinos, Teisių, Technikos ir Teologijos-filosofijos fakultetai, 1925–1936 m. veikė nedidelis Evangelikų teologijos fakultetas. 1930 m. birželio 7 d., minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, Lietuvos universitetas pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu. 1927–1932 m. šio universiteto  Humanitarinių mokslų fakultete lyginamąją kalbotyrą ir lietuvių kalbą studijavo bibliofilas, kraštotyrininkas Petras Jakštas (1896–1988). Šilutiškiai jam dėkingi už kraštotyrinius darbus Mažosios Lietuvos istorijos tema ir knygą „Senoji Šilutė“.

Bibliofilo, kraštotyrininko Petro Jakšto studijų knygelė

Spausdinti
Facebook komentarai
Atnaujinta: 2022-02-15