1922 m. lapkričio 10 d. Vatikanas pripažino Lietuvos valstybę de jure. Valstybės pripažinimas de jure yra galutinis, oficialus ir oficialiai neskundžiamas. Nuo šio pripažinimo pradedami teisėti, juridiškai galiojantys diplomatiniai santykiai. 1927 m. pasirašytas Lietuvos ir Apaštalų Sosto konkordatas – tarptautinė sutartis, nustatanti Katalikų Bažnyčios teisinę padėtį, pareigas ir privilegijas toje valstybėje. 1927–1931 m. Lietuvai Vatikane atstovavo iš Švėkšnos valsčiaus kilęs įgaliotasis ministras Jurgis Šaulys (1879–1948).

Lietuvos-šimtmečio-įvykiai-ir-asmenybės

Jurgis_Saulys
Spausdinti
Facebook komentarai