1922 m. rugpjūčio 1 d. Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Lietuvos Valstybės Konstituciją. Ji įsigaliojo rugpjūčio 6 d., paskelbus „Vyriausybės žiniose“. Lietuva skelbiama demokratine respublika, kurioje suvereni valstybės valdžia priklauso Lietuvos Tautai. Konstitucija įtvirtino Lietuvos piliečių teises ir laisves, apibrėžė valstybinės valdžios institucijų, teismų, savivaldybių kompetenciją, švietimo, socialinės apsaugos, tikybos, tautinių mažumų, kitas svarbiausias valstybės bei visuomenės gyvenimo sritis.Lietuvos-šimtmečio-įvykiai-ir-asmenybės.-Konstitucija

Spausdinti
Facebook komentarai
Atnaujinta: 2022-08-01