Spalio 7-ąją suėjo 100 metų, kai Marijampolėje 1921 m. gimė kalbininkas, vertėjas Zigfrydas Kalvaitis. Mokėsi Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui pasitraukė į Vokietiją, vėliau – į Švediją. Tyrinėjo Egipto hieroglifus, lietuvių rašto ir žodžio ryšius su graikų, egiptiečių ir skandinavų ženklų sistemomis. Stengėsi suprasti ir apibūdinti lietuvių kilmę bei sklaidą tarp pasaulio tautų. Prasidėjus atgimimui, Z. Kalvaitis atvykdavo į Lietuvą, skaitė pranešimus, leidykloms įteikė savo mokslinius darbus, organizavo labdaros siuntinius Lietuvai. Jo iniciatyva įkurta Lietuvos labdaros sąjunga „Avilys“. 1989 m. norvegų kalba išleido lietuvių poezijos rinkinį „Poesi fra Litauen. En antologi 1780–1980“ – antologiją, aprėpiančią lietuvių poetinę kūrybą nuo Dionizo Poškos iki Gintaro Patacko. Parašė keletą mokslinių darbų. Mirė 1997 m. rugsėjo 27 d. Kungelve, Švedijoje. Urną su palaikais į Lietuvą atvežė žmona Maj Britt ir duktė Birutė. Kungelvo kapinėse liko jo simbolinis kapas. 1999 m. palaidotas Nikėlų kaime, Švėkšnos parapijos evangelikų liuteronų kapinėse, šalia savo tėvo.

Susipažinkite su Zigfrydu Kalvaičiu: Spausk čia!

Iki susitikimo lapkričio mėnesį!

Spalio mėnesio rubrika

Spausdinti
Facebook komentarai
Atnaujinta: 2021-10-08