Prabočių Anūkas, A. B. Klaipėdiškis, Kretingiškių Ansas, Lazdaitis, Tiestaris, Martyniškis – tai tik keletas iš daugiau kaip 20 slapyvardžių, kuriais pasirašinėjo Ansas Bruožis (1876–1928). Lapkričio 10 dieną minime jo 145-ąsias gimimo metines. O ar žinote, kas jis buvo ir kokie jo nuopelnai?

A. Bruožis – Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos ir visuomenės veikėjas, poligrafininkas ir bibliografas. Martyno Jankaus spaustuvėje išmokęs raidžių rinkėjo amato, 1900–1914 m. dirbo Bitėnų, Tilžės, Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos spaustuvėse. 1905–1906 m. Klaipėdoje turėjo knygynėlį ir pats jame prekiavo. Aktyviai veikė Mažosios Lietuvos tautiniame sąjūdyje. Jo rūpesčiu 1901 m. įsteigta Mažosios Lietuvos lietuvių (lietuvininkų) kultūros, švietimo ir spaudos draugija – Prūsų lietuvininkų susivienijimas (1904–1905 m. buvo prezidentas). Organizavo Mažosios Lietuvos jaunimo draugijas. Ėmėsi knygų leidybos, o suartėjus su Lietuvos socialdemokratų partija, padėjo spausdinti jos leidinius (Darbininkų balsą, atsišaukimus).

A. Bruožis tyrė Mažosios Lietuvos visuomeninį politinį judėjimą, švietimą ir kultūrą, bibliografavo lietuviškus leidinius, rinko lietuvių tautosaką, parašė bei parengė spaudai 13 faktografinio pobūdžio knygų. Lietuvių spaudoje propagavo Klaipėdos krašto prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos idėją.

Susipažinkite su Ansu Bruožiu: Spausk čia!

Iki susitikimo gruodį!

Lapkričio mėn. rubrika

Spausdinti
Facebook komentarai
Atnaujinta: 2021-11-09