DAINIAUS SOBECKIO KNYGŲ PRISTATYMAS

Susitikimas su poetu, eseistu, humanit. m. dr. Dainiumi Sobeckiu ir jo knygų – esė rinkinio
„Tikiu vadinasi bijau“ bei monografijos „Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba: asmenybės universalėjimas“ pristatymas.

Kartu dalyvaus knygų redaktorius, poetas, filologas Danielius Milašauskas.

—————————————————————————————————————

Dainius Sobeckis – poetas, eseistas. Klaipėdos universitete įgijo teologijos bakalauro ir religijos mokslų magistro laipsnius. 2013 m. apgynė daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo universitete. Dešimtmetį vaidino jaunimo teatre „Be durų“, prieš dešimtmetį parašė savo pirmąją knygą. Jis yra kelių poezijos rinkinių bei sudarytų knygų autorius, paskelbė per 20 mokslinių publikacijų. Rašytojas yra literatūrinių konkursų Lietuvos universitetuose dalyvis bei laureatas, kūryba skelbta Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybos almanache. Mokslinių tyrimų sritys: religijotyra, išeivijos literatūra, kultūros teologija, literatūros teologija. D. Sobeckis nuo 2007 m. yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Renginio afiša

Spausdinti
Facebook komentarai
Atnaujinta: 2021-10-13