Reformacija

1517 m. spalio 31 d. augustinų vienuolis, kunigas, Vitenbergo universiteto profesorius dr. Martynas Liuteris (1483–1546) paskelbė 95 tezes, kviesdamas į akademinį disputą indulgencijų klausimu. Šiandien ši data laikoma simboline Reformacijos pradžia. Ją visame pasaulyje švenčia dauguma evangeliškųjų bažnyčių.

XVI a. Vokietijoje prasidėjęs ir visoje Europoje išplitęs Reformacijos sąjūdis paskatino ne tik Bažnyčios atsinaujinimą – gręžimąsi į Kristų, tačiau paveikė ir daugybę visuomenės, kultūros, valstybės raidos aspektų. Pirmąja liuteroniška valstybe 1525 m. balandžio 10 d. tapo Prūsijos kunigaikštystė. Reformacijos idėjos sparčiai plito ir LDK. Reformacija skatino gimtosios kalbos vartojimą, raštijos lietuvių kalba kūrimą, švietimo sistemos plėtojimą. 1547 m. Karaliaučiuje išspausdinta pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo parengtas Martyno Liuterio Mažasis katekizmas su priedais.

Reformacijos sąjūdis ir jam atstovavusiųjų darbai intensyvino kūrybingą kultūrų sąveiką, stiprino Lietuvos valstybingumą, formavo visuomenės nuostatas, brandinančias toleranciją, demokratiją, švietimą.

Virtuali paroda! Spausk čia!
Spausdinti
Facebook komentarai
Atnaujinta: 2022-10-28