MALONIAI KVIEČIAME JUS DALYVAUTI KONKURSE

Konkursas pratęsiamas iki rugsėjo 15 d. 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 2017 m. balandžio–rugpjūčio mėn. rengia tarptautinį ekslibrisų konkursą „Ex libris. Vilhelmui Storostui-Vydūnui – 150“, kuriame kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių dailininkai. Konkurso dalyviai naujai įvertins ir interpretuos Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusio filosofo, rašytojo, dramaturgo, publicisto, kultūros veikėjo Vydūno gyvenimą ir kūrybinį palikimą, aktualizuos ir įprasmins jo filosofines bei humanistines mintis profesionalioje kultūroje, atspindės istorinę aplinką, asmenybes, reiškinius Vydūno gyvenimo ir veiklos kontekste.

Konkurso laikas – nuo balandžio 27 d. iki rugpjūčio 20 d. Ekslibrisus siųsti iki rugpjūčio 20 d. šiuo adresu: Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Tilžės g. 10, Šilutė LT-99172, Lietuva. Kiekvieną konkursui pateiktą ekslibrisą vertins sudaryta Tarptautinio ekslibrisų konkurso vertinimo komisija. Meniškiausių ekslibrisų autorius apdovanosime, jiems bus įteiktos piniginės premijos, diplomai. Visiems konkurse dalyvavusiems autoriams padovanosime išleistą konkursui pateiktų ekslibrisų katalogą, kuriame publikuosime kiekvieno autoriaus ekslibrisus su aprašymais. Viena iš konkurso sąlygų – visi vertinti pateikti darbai lieka Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai.

Konkurso paroda ir apdovanojimai vyks Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 2017 m. IV ketvirtį.

APIE VYDŪNĄ KONKURSO NUOSTATAI
WE INVITING YOU ACTIVELY PARTICIPATE IN CONTEST

During April – August, 2017 Frydrich Bajoraitis Public Library of Šilutė Municipality District organizes International Ex libris contest “Ex libris.Wilhelm Storost-VYDŪNAS – 150”, and invites participate Lithuanian artist at same time artists from abroad create Ex libris dedicated to Vydūnas. We asking participants of Ex libris contest re-evaluate and interpret Vydūnas as famous historical figure, honored philosopher, writer, dramatist, publicist and active member of the culture his input in to Lithuania culture, his life, written creative work heritage and give meaning to actualize his philosophical and humanistic thought in to professional culture, reflect the historical environment, his personality, events and activities through Vydūnas life context.

Ex libris contests starts – on 27th of April till 20th of August 2017. Please send your Ex libris to address: Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Tilžės str. 10, Šilutė LT-99172, Lithuania.

Each presented Ex libris will be evaluated by International Ex libris contents jury. The most creative Ex librises authors will be awarded by monetary award, participant diploma etc. All participants of International Ex libris will receive a free exhibition catalogue, where will be presented all Ex libris content participants presented Ex libris works with description. One of the Ex libris contest conditions – all Ex libris works presented for the contest will be kept with all author rights at the F. Bajoraitis Public Library of Šilutė Municipality District.

International Ex libris contest exhibition and awards ceremony will be held at F. Bajoraitis Public Library of Šilutė Municipality District during 4th quarter 2017.

RULES AND REGULATIONS OF CONTEST
Spausdinti
Facebook komentarai
Atnaujinta: 2017-04-14