Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka – Pamario bendruomenės kultūros ir informacijos centras, įsikūręs miesto centre, Tilžės g. 10. Čia teikiama informacija visais kultūros, kraštotyros ir etnokultūros klausimais. Veikia Knygos muziejus (nuo 1995), kuriame yra per 3 tūkst. retų spaudinių, ekslibrisų, rankraščių. Komplektuojama Australijos, JAV, Kanados, Rusijos, Estijos, Belgijos ir kitų valstybių dailininkų meno darbų kolekcija.

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos misija – užtikrinant atvirą prieigą prie informacijos resursų, teikti vartotojams visavertes interaktyvias bei tradicines žinių, informacijos bei mokymosi visą gyvenimą paslaugas, skatinti naujovių įžvalgas, racionalius pokyčius, didinti bibliotekininkystės sektoriaus paslaugų prieinamumą.

Tikslas – sukurti modernią, atvirą žinioms ir inovacijoms bibliotekų sistemą su nuolat kintančiu ir su vartotojų reikmes atitinkančiu viešųjų paslaugų spektru.

Uždaviniai – veiksmingai propaguojant bibliotekos vaidmenį, kaupti, sisteminti ir skleisti leidybiniuose dokumentuose, pavelde, elektroninėse laikmenose užfiksuotas žinias, idėjas, faktus, skatinti nuolatinį mokymąsi, pažinimą, viešųjų kultūros erdvių laisvalaikio užimtumą; tobulinant bibliotekos paslaugų vartotojams prieinamumą, diegti Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS) visuose VB padaliniuose, miesteliuose bei kaimuose, išlaikyti nemokamą kompiuterių ir interneto prieigą viešosios interneto prieigos taškuose; aktualizuojant rašytinį žodžio ir knygos paveldą bibliotekos Knygos muziejuje, Pamario kraštiečiams skirtuose renginiuose, elektroninėse laikmenose aktualinti knygininkų tradicijas bei šiandienos kultūrą, išryškinti asmenybes, dariusias ir darančias įtaką europietiškai Lietuvos bei Pamario kultūrai; vykdant bibliotekos specialistų atestaciją, ugdyti motyvuotą, kompetentingą, novatorišką, aktyvų ir su bendruomene mobilizuotai komunikuojantį bibliotekininką.

Šilutės rajono teritorijoje yra 11 seniūnijų, jose veikia Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka ir 22 filialai, 9 iš jų vykdo ir mokyklų bibliotekų funkcijas. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sprendimu Nr. T1-748 uždarytas Pagrynių filialas.

2013 m. gruodžio 19 d. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Virginija Veiverienė apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už Bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą.

2013 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Traksėdžių filialo bibliotekininkei Vidai Paldauskienei suteikta „Klaipėdos regiono Metų bibliotekininko nominacija „Jonvabalis”. Ši nominacija skiriama geriausiam regiono bibliotekininkui už skaitymo skatinimą, meilės knygai ugdymą ir aktyvią veiklą buriant bendruomenę.

2013 m. Šilutės rajono savivaldybės ir Šilutės rajono laikraščio „Šilutės naujienos” redakcijos paskelbtame konkurse „Atverkime dvasios turtų skrynią’2012″, skirtame išrinkti iškiliausius 2012 m. rajono kultūros renginių organizatorius, nominacijoje „Įspūdingiausias bendruomenės renginys” Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka pristatyta už surengtą Europos dienai ir vyresnių žmonių aktyvumo bei kartų solidarumo metams skirtą renginių programą „Mes turtingi patirtim, dovanota jauniems…”

2013 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai įteikta Vydūno draugijos padėka už gražų indėlį į Vydūno idėjų sklaidą, atminimo įamžinimą ir aktyvų dalyvavimą Vydūno draugijos veikloje.

2013 m. Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai įteikta Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos padėka už aktyvų ir nuoširdų bendradarbiavimą su biblioteka.

2013 m. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyrius įvertintas kaip geriausias 2012 metų LBD skyrius: už aktyvų dalyvavimą LBD veikloje, kolektyvo tradicijų plėtojimą, naudingą bendradarbiavimą su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis bei reikšmingą indėlį puoselėjant bibliotekininko profesiją. Skyriaus pirmininkė – vyr. bibliotekininkė Sandra Jablonskienė.

Pirmą kartą, švenčiant miesto gimtadienį, Vydūno skverelyje bibliotekininkai šilutiškių šeimas pakvietė į „Gimtadienio pusryčius improvizuotoje Žibų kaimo arbatinėje”. Ilgai ir kantriai rengę šventę, Vaikų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkai, svečius pasitiko su pagoniškais ritualais, pačių surinktomis, sudžiovintomis žolelėmis ir savo rankomis pasiūtomis arbatos kraitelėmis. Gera nuotaika visus džiugino Viešosios bibliotekos partnerių – Šilutės darželio-mokyklos „Pušelė” arbatos gėrimo edukacinė programa, aktorės Virginijos Kochanskytės skaitomos Kristijono Donelaičio „Metų” dalies „Pavasario linksmybių” ištraukos, Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblio „Kuršių ainiai” dainos ir šokiai.

Atiduodant pagarbos duoklę Klaipėdos krašto istoriniam paveldui, bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu, surengtos mokslinio periodinio leidinio „Acta historica universitatis Klaipedensis” XXV tomo „Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai” sutiktuvės. Apie laidojimo tradicijų formavimąsi Prūsijoje, Klaipėdos krašto kapinių antkapinių įrašų skirtumus, Klaipėdos krašto kapinių būklę kalbėjo doc. dr. Silvija Pocytė, Darius Barasa, doc. dr. Arūnas Baublys, dr. Arminas Štuopys, prof. dr. Rimas Sliužinskas. Krašto istoriniam paveldui skirti ir pirmą kartą surengti šviesos skaitymai, kai vienu metu visose Pamario krašto bibliotekose žvakių šviesoje gausiai susirinkę bendruomenių žmonės skaitė tekstus iš Jono Vanagaičio knygos „Kovų keliais”. Renginys skirtas Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos 90-osioms metinėms.

Minint Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ir Šilutės skyriaus 25-metį, po viešosios bibliotekos miestelių ir kaimo filialus keliavo ikonografinė dokumentinė paroda „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-mečiui. Sąjūdis Šilutėje”. Prie keliaujančios parodos susitelkę vietos bendruomenių Sąjūdžio bendražygiai diskutavo, dalijosi prisiminimais, bendravo, taip stiprindami pilietinę brandą, skatindami jaunimą būti savo krašto piliečiais.

Išeivis iš Lietuvos Vytas Juška (Australija) viešajai bibliotekai padovanojo 1970–1973 m. Sidnėjuje (Australija) leistą serijinį leidinį „Poezijos ir prozos lakštai”. Ta proga surengtame aukojimo vakare dalyvavęs pats dovanotojas su žmona žurnaliste, buvusia šilutiške Lilija Valatkiene, įspūdingai pristatė paveldosauginę misiją įgyvendinančią relikviją – lakštus, kuriuose įamžintas poeto ir rašytojo Johaneso Bobrovskio (Pagėgių sav.), rašytojos Marijos Irenos Siliūtės-Malakūnienės (Ž. Naumiestis) kūryba ir biogramos. Labdaringojo V. Juškos dovana papildė bibliotekos Knygos muziejų, kuriame šiuo metu apskaitoma per 3 tūkst. knyginio paveldo, ikonografijos ir rankraštinių dokumentų, kurių dalis įrašyta į kultūros paveldo registrą.

Devintą kartą surengta tradicinė tarptautinė Vaikų knygos mugė „Kviečia baltos knygų burės 2013″.

Tradiciškai surengta bibliotekininkų dienai skirta šventė „Biblioteka: spausk Patinka”. Išrinkta Geriausia Pamario krašto 2012 m. bibliotekininkė.

Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus specialistai pakvietė viso Klaipėdos regiono savivaldybių komandas susiremti turnyre „…kol esam lietuviai, to krašto nenustosim…”, skirtame Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos 90-osioms metinėms paminėti. Pirmą kartą Šilutėje vyko žaidimas, paremtas populiaria LRT laida – Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai”. Turnyras, kurį vedė laidos „Žinių riteriai ir damos” vedėjas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius Alfredas Bumblauskas, skirtas Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto dienos 85-mečiui.

Bibliotekininkai savaip „atkūrė” prieš du dešimtmečius buvusią stiprią ir trumpam nutrūkusią netradicinę bičiulystę su Tauragės apskrities komisariato Šilutės poskyrio policijos pareigūnais, pakviesdami juos „susikauti” išbandymų kelyje – turnyre „Gink, saugok, padėk, bet išlik…”. Improvizuotame turnyre kovėsi 4 policijos pareigūnų komandos. Laimėtojais tapo policijos patrulių budėtojų komanda „Ir dieną, ir naktį”, kuri laimėjo pagrindinį visuomeninio judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą” įsteigtą prizą. Pralaimėjusiųjų nebuvo, nes visi komandų žaidėjai ir sirgaliai įgijo žinių, mėgavosi bibliotekininkų parengtomis atrakcijomis, klausėsi muzikos ir bičiuliškai bendravo.

Įspūdinga teminių renginių gausa ir ne mažiau gausesnėmis publikos auditorijomis pasižymėjo tradicinis F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto renginys „Vilniaus akademinės dienos Šilutėje”, vykusios jau aštuntąjį kartą. Kartu su partneriais –Šilutės, Vydūno, Vainuto, Ž. Naumiesčio ir Švėkšnos „Saulės” gimnazijų, Šilutės žemės ūkio bei Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklų bendruomenėmis į daugiau kaip 11 renginių sukviestas besimokantis Pamario krašto jaunimas. Per 500 gimnazistų pagal pomėgius ir prognozuojamą studijų kryptį pasiskirstė darbui septyniose sekcijose. Jose dviejų akademinių valandų trukmės pamokas vedė Vilniaus universiteto dekanai ir mokslininkai. Jungtinėje integruotoje pamokoje „Mažoji Lietuva istorijos virsmuose ir tapatybės vingiuose” su jaunuomene bendravo žymus Lietuvos istorikas, profesorius, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Teorijos ir kultūros istorijos katedros vedėjas Alfredas Bumblauskas.