Šilutės rajono šimtmečio žmonės

Žibaitienė-Zambacevičiūtė Dalia

Lietuvių kalbos mokytoja, literatė, knygų autorė.

Gimė 1938 m. balandžio 10 d. Jurbarke.

1945–1947 m. mokėsi Barzdžių (Jurbarko r.) pradinėje mokykloje, 1948–1955 m. – Jurbarko vidurinėje mokykloje, 1955–1960 m. – studijavo Vilniaus pedagoginiame institute ir įgijo lietuvių kalbos mokytojos specialybę.

Pirmaisiais darbo metais (1960–1961) Dalia Žibaitienė dirbo Smalininkų (Jurbarko r.) vidurinėje mokykloje ir Žemės ūkio technikume mokytoja. 1961 m. atvyko dirbti į Šilutę. 1961–1962 m. mokytojavo Traksėdžių (Šilutės r.) septynmetėje mokykloje. 1962–1969 m. – Šilutės 1-osios vidurinės mokyklos (dabar Šilutės pirmoji gimnazija) direktoriaus pavaduotoja, 1969–1974 m. – lietuvių kalbos mokytoja. Nuo 1974 iki 2005 m. – Šilutės 3-iosios vidurinės mokyklos (dabar Šilutės M. Jankaus pagrindinė mokykla) lietuvių kalbos mokytoja, nuo 1993 m. – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Savo eilėraščius D. Žibaitienė spausdino rajoniniuose ir respublikiniuose leidiniuose, Kanados lietuvių laikraštyje „Nepriklausoma Lietuva“, Lietuvos kultūros žurnale „Naujoji Romuva“. Eilėraščiai skelbti knygoje „Dvidešimt ir vienas Šilutės užburtas“ (1996), almanachuose „Lietuvos tūkstantmečiui“ (2009, Klaipėda), „Iš nakties tamsių akių“ (2008, Vilnius), „Just. Marcinkevičiaus pamokos“ (2012, Vilnius), „Užkūrė aukurą Čiurlionis“ (2013, Vilnius). Išleido eilėraščių rinkinius „Paukštis giesmę kartos“ (1997), „Apmąstymų mūša“ (2000), „Balta tyla“ (2003), eilėraščių rinkinį vaikams „Ne vienas“ (2003), eilėraščių rinktinę „žodžiai į šviesą“ (2006), prozos knygą „Mergytė atranda pasaulį“ (2008), „Vakaro knygą“ (2009), memuarų knygas „Dainininko likimas. Tonius“ (2012) ir „Gyvenimas, nutekėjęs kaip upė“ (2013), eilėraščių rinktinę „Tarp dienos ir nakties“ (2015). Knygos, skirtos Hermanui Zudermanui, „Rašytojas ir gimtinė“ (1999), mokslinių, publicistinių straipsnių leidinyje „Tarp Šilutės ir Berlyno“ (2004) bendraautorė. D. Žibaitienė parašė 4 Šilutės rajono dainų ir šokių švenčių scenarijus, režisavo šias šventes.

Skaitė pranešimus: „Dramos kūrinių nagrinėjimas mokykloje“ respublikiniame seminare Kaune (1988), „Hermano Zudermano veikėjų kūrimo būdai“ tarptautinėje konferencijoje „Hermano Zudermano kūryba paribio kultūros kontekste“ (2002).

Klaipėdos muzikiniame teatre 2014 m. pagal D. Žibaitienės knygą „Dainininko likimas. Tonius“ pastatytas spektaklis (rež. Ramūnas Kaubrys).

Kanados ansamblis „Kristina ir penketukas“ išleido kompaktinį diską „Mano aitvaras skraido“, kuriame įrašytos dainos, sukurtos pagal D. Žibaitienės žodžius.

D. Žibaitienė 1992–2015 m. dalyvavo Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros veikloje. Nuo 1996 m. – Žemaitijos rašytojų bendrijos narė, nuo 2008 m. – Vilniaus menininkų klubo „Plekšnė“ narė, nuo 2013 m. – Lietuvos mokytojų literatų draugijos „Spindulys“ narė. Per trisdešimt metų vadovavo Šilutės M. Jankaus pagrindinės mokyklos „Poezijos teatrui“.

1993 m. suteiktas metodininkės vardas. 2008 m. apdovanota Klaipėdos apskrities viršininko administracijos garbės raštu. 2007 m. – Šilutės ir Pagėgių laikraščio „Šilokarčema“, jo kultūros priedo „Šilainės sodas“ bei UAB „Šilutės knyga“ ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuoto antrojo miniatiūrų konkurso nugalėtoja. 2007 m. – Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos rengiamo literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ nominacijos „Už poeziją“ laimėtoja ir 2015 m. šiame konkurse skirta nominacija už memuarų žanrą (knygos „Dainininko likimas. Tonius“ ir „Gyvenimas, nutekėjęs kaip upė“). D. Žibaitienei skirta Šilutės r. savivaldybės padėka už ilgametį ir kūrybingą pedagoginį darbą, Gardamo (Šilutės r.) pagrindinės mokyklos padėka už mokyklos himno sukūrimą (2016) ir daug kitų padėkų.

Autorė 2020 m. išleido naująją poezijos ir miniatūrų knygą „Kiek daug dangaus“. 2021 m. poetė Dalia Žibaitienė už eilėraščių knygą „Kiek daug dangaus…” apdovanota Fridricho Bajoraičio literatūrine premija.

2023 metais pedagogei, poetei, visuomenininkei D. Žibaitienei paskirta 2022 metų „Sidabrinės nendrės“ premija ir laureato ženklas daug metų garsinant Šilutės kraštą rajoniniuose, respublikiniuose ir užsienio leidiniuose bei renginiuose.

Literatūra:

1. ŽIBAITIENĖ, Dalia. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.

2. Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2008. Žibaitienė-Zambacevičiūtė Regina Daliutė. Kaunas, 2008, p. 1259.

3. Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas / Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 485.

4. Sugrįžimas į Dalios  Žibaitienės  knygą „Kiek daug dangaus…“ [interaktyvus]. [žiūrėta 2023 m. liepos 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.silaineskrastas.lt/kultura/sugrizimas-i-dalios-zibaitienes-knyga-kiek-daug-dangaus/>

5. Kūrėjai, pelnę Fridricho Bajoraičio literatūrinę premiją [interaktyvus]. [žiūrėta 2023 m. liepos 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.silutevb.lt/literaturine-fridricho-bajoraicio-premija/>

6.  Dalios Žibaitienės naujausios eilės pristatytos šilutiškiams [interaktyvus]. [žiūrėta 2023 m. liepos 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.silutevb.lt/2020/10/24/dalios-zibaitienes-naujausios-eiles-pristatytos-silutiskiams/>

Puslapis atnaujintas: 2024-07-15