Šilutės rajono šimtmečio žmonės

Barauskienė Edita

Barauskienė Edita

Pedagogė, kraštotyrininkė, rašytoja.

Gimė 1941 m. birželio 28 d. Virkytuose, Švėkšnos sen., Šilutės r.

Edita Barauskienė 1949–1960 m. mokėsi Saugų (Šilutės r.) vidurinėje mokykloje, 1961–1966 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete (dab. Vilniaus edukologijos universitetas) biologijos specialybę. 1966–1967 m. dirbo Šakių vidurinės mokyklos mokytoja, 1967–2000 m. mokytojavo Priekulėje. 2003 m. Priekulės I. Simonaitytės vidurinėje mokykloje (dab. Priekulės I. Simonaitytės gimnazija) įkūrė istorijos, etnografijos muziejų.

1998 m. išleido knygą apie Ievą Simonaitytę „Vyžeikių karalienė“, 2004 m. – tos knygos penkias noveles atskira knyga vokiečių kalba „Sand vom Memelland“. 2006 m. E. Barauskienė sudarė ir išleido pasakojimų knygą „Mažas miestelis prie didelio kelio“, kurioje didesnė dalis straipsnių yra jos pačios parašyta. Tai knyga apie Priekulės istoriją, jos žmones bei pokario įvykius Klaipėdos krašte. 2007 m. išleido knygos antrąją dalį „Prisiminimai ir kūryba. Priekulė“. 2007 m. pasirodė E. Barauskienės istorinis romanas apie Martyną Mažvydą „Žodi, nekrisk ant akmens“, 2014 m. – istorinis romanas apie Kristijoną Donelaitį „Tolminkiemio sodininkas“.

1999 m. už knygą „Vyžeikių karalienė“ E. Barauskienė gavo Klaipėdos apskrities administracijos įsteigtą I. Simonaitytės literatūrinę premiją, 2006 m. už Mažosios Lietuvos krašto etnokultūros puoselėjimą – Agluonėnų seniūnijos įsteigtą I. Simonaitytės premiją. 2008 m. tapo Martyno Jankaus Mažosios Lietuvos kultūros paveldo premijos laureate ir Gargždų miesto garbės piliete. 2009 m. už romaną „Amžinasis keleivis Abraomas iš Kulvos“ rašytojai paskirta Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus minėjimo premija, 2014 m. už knygą „Karūna žalčių karaliui“ – Jono Marcinkevičiaus premija. 2015 m. už romaną „Tolminkiemio sodininkas“ E. Barauskienė tapo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuoto literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ Fridricho Bajoraičio premijos laureate.

 

Literatūra:

1.      Edita Barauskienė [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018 m. vasario 13d.]. Prieiga per internetą: <http://www.klavb.lt/lt/simonaitytes-metai-2017/347-edita-barauskiene.html >.

2.      Mažoji Lietuva. Edita Barauskienė: trumpai apie gyvenimą ir kūrybos džiaugsmą [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018 m. vasario 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.mazoji-lietuva.lt/edita-barauskiene-trumpai-apie-gyvenima-ir-kurybos-dziaugsma/>.

3.      Editai Barauskienei – Amerikos lietuvių literatūrinė premija [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018 m. vasario 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.voruta.lt/editai-barauskienei-%E2%80%93-amerikos-lietuviu-literaturine-premija/>.

4.      Adamkavičius,  Aleksandras; Junevičiūtė, Rasa; Kekytė, Auksė. Martyno Jankaus premija Editai Barauskienei. Voruta, 2008, rugsėjo 6, p. 1–3.

Puslapis atnaujintas: 2024-07-15