Teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 – 2013 metų programos patvirtinimo“

Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas  „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Kultūros ministras „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016-2022 metams patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl geriausio metų bibliotekininko vardo suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“

 

Kiti teisės aktai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai

 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimai

2023 metai

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-09-05 sprendimo nr. T1-195 „Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos” pakeitimo

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2022 metų veiklos ataskaitoms

 

2022 metai

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilutės rajono Traksėdžių šilojų mokyklai ir Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (priedas)

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (priedas)

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (priedas)

Dėl pritarimo Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilutės rajono savivaldybės strateginių renginių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (priedas)

 

2021 metai

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo nr. T1-875 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų bei jų dalių perdavimo” pakeitimo

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo nr. T1-492 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms” pakeitimo

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

 

Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymai

2022 metai

Dėl lėšų skyrimo iš kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos rezervo

Dėl leidimo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai perkelti asignavimus

Dėl leidimo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai perkelti asignavimus

Dėl leidimo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai perkelti asignavimus

 

2021 metai

Dėl leidimo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai perkelti asignavimus

Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-18 įsakymo nr. A1-384 „Dėl kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos 2021 m. lėšų paskirstymo“ pakeitimo

Dėl lėšų skyrimo iš Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programos rezervo

Dėl administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymo nr. A1-1490 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo

 

Atnaujinta: 2024-01-23