Andriekienė-Čekaitė Rūta Marija

Andriekienė-Čekaitė Rūta Marija

Andriekienė-Čekaitė Rūta Marija

Socialinių, edukologijos mokslų daktarė, profesorė, andragogikos studijų programos kūrėja.

Gimė 1948 m. spalio 19 d. Stankaičių k., Šilutės r.

Rūta Marija Andriekienė-Čekaitė 1955–1959 m. mokėsi Stankaičių (Šilutės r.) pradinėje mokykloje, 1959–1963 m. – Vilkyčių (Šilutės r.) aštuonmetėje mokykloje, 1963–1966 m. – Priekulės vidurinėje mokykloje, 1966–1969 m. – Klaipėdos A. Venclovos pedagoginėje mokykloje. 1975––1980 m. studijavo Šiaulių pedagoginio instituto (dab. Šiaulių universitetas) Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultete, kur įgijo auklėtojo ir metodininko specialybę.  1984–1988 m. studijavo Vilniaus universiteto (VU) Istorijos fakulteto Pedagogikos katedroje aspirantūroje, suteiktas daktaro laipsnis (socialiniai mokslai, edukologija).

Kraštietė yra viena iš Klaipėdos universiteto (KU) Tęstinių studijų instituto kūrėjų, šio instituto Andragogikos katedros profesorė, dėstytoja (2017).

R. M. Andriekienė-Čekaitė 1981–1984 m. buvo Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakulteto praktikos vedėja, laborantė, 1982–1984 m. – dėstytoja, 1984–1988 m. –  VU Istorijos fakulteto Pedagogikos-psichologijos katedros doktorantė, 1988–1990 m. – Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakulteto vyr. dėstytoja, nuo 1991 m. – KU Pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos katedros docentė, 1993–1995 m. – KU Pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo centro direktorė, nuo 1995 m. – KU Kvalifikacijos kėlimo instituto (nuo 2003 m. – KU Tęstinių studijų institutas) direktorė, Pedagogikos fakulteto mokslinės tarybos narė, Darbo rinkos mokymo centro profesinio rengimo ekspertė, Respublikinės pedagogų atestacijos kvalifikacinės komisijos narė, Klaipėdos apskrities švietimo tarybos, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė, KU Tęstinių studijų instituto tarybos pirmininkė.

Mokslinių interesų sritis:  vaikų socialinis-kognityvinis patyrimas šeimoje bei ugdymo įstaigose, suaugusiųjų švietimo organizavimas ir planavimas, suaugusiųjų švietimo sistemos  analizė,  heterogeninių grupių valdymas ir jo strategijos, andragogikos technologijos, tęstinis profesinis mokymas, neformalios patirties ir įgūdžių vertinimas bei pripažinimas  ir kt.

Respublikiniuose ir užsienio mokslo leidiniuose yra publikuota per 50 R. M. Andriekienės-Čekaitės straipsnių vaikų socialinio-kognityvinio patyrimo šeimoje bei ugdymo įstaigose, vaikų savimonės, jų vystymosi ir ugdymo ypatumų, pedagogų profesinės kompetencijos ir kt. klausimais. Studijų knygų „Ankstyvosios vaikystės pedagogika“ (2001), „Europos šalių šiuolaikinio profesinio rengimo sistemos“ (2002), knygos „Andragoginiai kompetencijų tobulinimo aspektai tęstiniame profesiniame mokyme“ (2006) bendraautorė.

Klaipėdos universiteto įkūrimo 10-mečio proga už universiteto kūrimą ir ugdymą, vaisingą pedagoginį darbą bei pasiekimus mokslo ir kūrybos srityje R. M. Andriekienė-Čekaitė apdovanota universiteto sidabro medaliu. Jai suteikta daugybė garbės ir pagyrimo raštų už įvairią veiklą, pasiekimus moksle ir darbe.

 

Literatūra:

 

1. Andriekienė-Čekaitė, Rūta Marija. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2007]. 1 p.

2. Kas yra kas Lietuvoje 2002. Kaunas: „Neolitas“, 2002, p. 40.

3. Kas yra kas Lietuvoje 2009. Kaunas: „Neolitas“, 2009, p. 376.