Bulotaitė-Jurkūnienė Giedrė

Bulotaitė-Jurkūnienė Giedrė

Dailininkė, literatė, režisierė, Lietuvos dalininkų sąjungos narė, Vilniaus miesto menininkų klubo „Plekšnė“ įkūrėja ir prezidentė.

 

Gimė 1947 m. kovo 11 d. Plungėje.

 

1954–1955 m. mokėsi Jašiūnų (Vilniaus r.) rusiškoje vidurinėje mokykloje, 1955–1958 m. – Šilutės pradinėje mokykloje, 1958–1959 m. – Vilniaus A. Vienuolio vidurinėje mokykloje-internate, 1959–1965 m. – Vilniaus 7-ojoje vidurinėje mokykloje. 1960–1964 m. lankė Vilniaus keturmetę vaikų dailės mokyklą. 1965–1972 m. studijavo Vilniaus dailės institute (dabar akademija), Grafikos katedroje. 1978 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą. 2005 m. suteiktas Meno kūrėjo statusas.

1969–1971 m. dirbo Vilniaus miesto knygynų dailininke, 1973–1976 m. – žurnalo „Šeima“ menine redaktore. 1975–1985 m. buvo Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar  Vilniaus Gedimino technikos universitetas) Dailės katedros dėstytoja. 1969–2000 m. ji – leidyklų „Šviesa“, „Vaga“, „Mintis“, „Mokslas“ ir respublikinių periodikos leidinių bendradarbė. Nuo 1985 m. dirba tik kūrybinį darbą.

1966–1974 m. – Vilniaus dailės instituto (dabar akademija) judesio teatro įkūrėja ir režisierė. 1981–1985 m. dirbo režisieriaus asistente, vedė judesio pamokas Vilniaus moksleivių teatre. 1977–1987 m. dalyvavo archeologinėje ekspedicijoje Kryme. 1993–2003 m. buvo Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos signatarė, senatorė, legitimacijos tarybos narė. G. Bulotaitė-Jurkūnienė –  Vilniaus miesto menininkų klubo „Plekšnė“ įkūrėja ir prezidentė (nuo 1993 m.), Tarptautinio Šv. Vaitiekaus (Adalberto) Riterių Ordino Dama ir etikos referentė (nuo 1995 m.), žurnalo „Lietuvos Bajoras“ redakcinės kolegijos narė (nuo 2003 m.).

1969–2016 m. surengė per 130 autorinių parodų, eksponavo įvairių technikų ir žanrų kūrinius. Aktyviai dalyvauja jungtinėse parodose Lietuvoje ir svetur, dažnai organizuoja ir kuruoja parodas. Politine, kultūros ir gamtos apsaugos tema sukūrė per 200 plakatų, kuriems būdinga aiški kompozicija, apibendrintas piešinys, lakoniškas idėjos perteikimas. Nuliejo akvarelinių peizažų, nutapė portretų, abstrakčių kompozicijų, miniatiūrų. Apipavidalino per 30 muzikos plokštelių vokų, sukūrė Betygalos, Giedraičių ir Raseinių miestų herbus, iš istorinių šaltinių atkūrė per 39 Lietuvos bajorų herbus, sukūrė Lietuvos dainų šventės diplomus ir garbės raštus (1985) ir t. t. Dailininkės kūrinių yra įsigiję muziejai, privatūs kolekcininkai iš Lietuvos ir užsienio.

Nuo dvylikos metų rašo eilėraščius. Ji išleido poezijos knygas: „Būtadieniai“ (1999), „Esatis“ (2000), „Miražai“ (2002), „Išsitarimai“ (2004, 2005), „Inkliuzai“ (2006), „Smilgų bėgimai“ (rinktinė, 2006), „Prasilenkimai“ (rinktinė, 2007), „Realybės riba“ (2009), „Tirpstantis laikas“ (2011). Palankiai kritikai įvertinto ir autorės išleistas prozos knygas: „Girios glūdumoj“ (2012), „Žaliosios istorijos“ (2015). 2016–2018 m. spaudai ruošiamos 4 prozos knygelės ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių vaikams.

1992 m. G. Bulotaitei-Jurkūnienėi įteiktas Sausio 13-osios atminimo medalis už drąsą ir pasiaukojimą Lietuvos Respublikai, 2014 m. – LDK Kilmingųjų susivienijimo medalis už indėlį į LDK istorinį kultūros paveldą. 2006 m. suteiktas Garbės Bajoro vardas (Garbės Bajoro Auksinis ženklas). Už visuomeninę ir kultūrinę veiklą įvertinta atminimo medaliais ir įvairiais padėkos raštais. Apdovanota keturiais Lietuvos rekordų diplomais už mažiausius daugiaplanius, daugiaspalvius paveikslus.

 

 

 

Literatūra:

 

1. BULOTAITĖ-JURKŪNIENĖ, Giedrė. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Mašinr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2015]. 3 p.

 

2. Bulotaitė-Jurkūnienė, Giedrė. Iš Kas yra kas Lietuvoje / vyriausiasis redaktorius Jonas Vitkauskas. Kaunas: Neolitas, 2002, p. 117.