Bundorfas Henrikas

Bundorfas Henrikas

Zootechnikos inžinierius, kolekcininkas.

Gimė 1932 m. kovo 9 d. Kaune.

Po mokyklos sėkmingai studijas pradėjo Lietuvos veterinarijos akademijoje, kurią 1951 m. baigęs įgijo zootechniko specialybę.

Po studijų buvo paskirtas į Piktupėnų tarybinį ūkį (Pagėgių r.), kuriame nuo 1956 m. iki 1960 m. dirbo vyr. zootechniku, vėliau (1960–1966) – direktoriumi. 1966–1968 m. Šilutės žemės ūkio technikume (dabartinė Šilutės žemės ūkio mokykla) dirbo dėstytoju, 1968–1970 m. Šilutės žemės ūkio valdyboje – vyresniuoju ir vyriausiuoju zootechniku, 1974–1978 m. Šilutės kiaulininkų komplekse – statybos direktoriumi, 1978 – 1979 m. – Grabupėlių tarpūkinės įmonės direktoriumi, 1979–1990 m. – Šilutės tarybinio ūkio-technikumo dėstytoju, 1990–1992 m. – Šilutės muziejaus ūkio dalies vedėju bei nuo 1992–1995 m. – muziejininku.

Aktyvi buvo H. Bundorfo visuomeninė veikla. 1970–1987 m. jis buvo Šilutės r. liaudies teismo tarėjas, 1961–1995 m. – Šilutės r. ir miesto deputatas, 1966–1992 m. – Lietuvos „Žinijos“ draugijos lektorius, 1982–1995 m. – Šilutės filatelistų draugijos pirmininkas, 1983–1990 m. – Šilutės sporto veteranų tarybos pirmininkas.

1958 m. H. Bundorfui TSRS Aukščiausios tarybos prezidentas skyrė „Garbės ženklo“ ordiną. 1965 m. – Lietuvos TSRS žemės ūkio suteiktas „Žemės ūkio pirmūno vardas“. 1970 m. įteiktas TSRS Aukščiausios tarybos jubiliejinis medalis, 1973 m. – TSRS žemės ūkio ministerijos soc. lenktynių nugalėtojų ženklas. 1960–2013 m. yra gavęs įvairių draugijų ir ministerijų garbės raštų bei padėkų už sporto, švietimo bei kultūros puoselėjimą. 2013 m. H. Bundorfui Lietuvos Respublikos Seimas įteikė padėką už šviečiamąjį darbą.

1958–1966 m. H. Bundorfas nuolatos rašė rajono bei TSRS respublikinėje spaudoje apie gamybinius pasiekimus. 1961 m. sausio 24 d. jis skaitė paskaitą Lietuvos radijuje apie pasiekimus gamyboje. 1960 m. Kremliaus rūmų salėje pranešė TSRS žemės ūkio darbuotojams apie pasiekimus gyvulininkystėje.

Nuo 1971 m. iki šiol rengia įvairias kolekcines parodas Šilutės muziejuje, Šilutės kultūros namuose, Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje bei kitose miesto įstaigose.

H. Bundorfas yra įkūręs visuomeninį kolekcijų muziejų „Gerumas“. Šiuo metu jame yra apie 100 įvairiausių kolekcijų, 276 rūšys pavyzdžių, ką Lietuvoje renka kiti kolekcininkai.

 

Literatūra:

1. BUNDORFAS, Henrikas. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 4 p.