Červinskas Algirdas Juozas

Červinskas Algirdas Juozas

Pedagogas, kraštotyrininkas, visuomenės ir politikos veikėjas, Šilutės Garbės pilietis.

Gimė 1925 m. rugpjūčio 9 d. Šiauliuose. Mirė 2016 m. birželio 28 d. Šilutėje.

1944 m. Algirdas Červinskas turėjo baigti vieną iš Šiaulių gimnazijų, tačiau artėjant frontui išvyko į karinius apmokymus Marijampolėje, o baigimo atestatai buvo išduoti kovo mėnesį. Vėliau baigė Šiaulių pedagoginį institutą (dab. Šiaulių universitetas) bei Vilniaus pedagoginį institutą (dab. Lietuvos edukologijos universitetas).

Mokytojo karjera prasidėjo netikėtai, kai sutiko savo pirmąją meilę, kuri metus jau buvo dirbusi mokytoja. Nutarė gyventi kartu. Drauge nuvažiavo į Pakruojo rajono Švietimo skyrių ir gavo paskyrimą į Beinoraičių pradinę mokyklą: A. Červinskas buvo jos vedėjas, o žmona – mokytoja. Tuo metu labai trūko mokytojų, todėl baigusius gimnazijas priimdavo dirbti mokytojais. Tolimesnis kelio vingis nuvedė į Pakruojo vidurinę mokyklą. Ten A. Červinskas dirbo mokytoju, o vėliau – mokyklos mokymo dalies vedėju.

Baigęs Šiaulių pedagoginį institutą, jis tapo Juknaičių (Šilutės r.) aštuonmetės mokyklos direktoriumi. Vėliau teko dirbti Šilutės rajono Švietimo skyriuje. Neilgai padirbėjęs A. Červinskas  buvo paskirtas į Laukstėnų (šalia Gardamo, Šilutės r.) mokyklą mokytoju. Netikėtai sutiktas buvęs klasės draugas, kuris tuo metu dirbo Saugų vaikų namų direktoriumi, pasiūlė A. Červinskui  tapti auklėtoju. 1962 m. jis pradėjo dirbti naujai pastatytoje Šilutės internatinėje mokykloje (buv. Šilutės Verdainės pagrindinė mokykla) mokytoju bei auklėtoju. 1971 m. Šilutės pirmosios vidurinės mokyklos (dab. Šilutės pirmoji gimnazija) direktorius Anatolijus Žibaitis pasiūlė pereiti dirbti į mokyklą ir būti vien mokytoju.

Darbas buvo įdomus: įvairiais būdais mokytojas stengėsi ugdyti meilę Lietuvai. A. Červinskas savo profesinę karjerą baigė 1990 m., būdamas 65 metų. Šilutės pirmojoje vidurinėje mokykloje jis įkūrė įdomų ir savitą istorijos muziejų.

1990–1994 m. A. Červinskas buvo Šilutės r. tarybos deputatas. Aktyvus kraštotyros draugijos narys, Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys. Padėjo išleisti knygą „Sąjūdis Šilutėje 1988–1998 metais“. Apdovanotas padėkomis, medaliais, garbės raštais už aktyvią visuomeninę veiklą.

 

Literatūra:

1. Červinskas, Algirdas Juozas. Anketa Šilutės personalijų žinynui: [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.

 

2. Sodonis, Saulius. Mokytojo Algirdo Červinsko kelias į Šilutę. Šilainės sodas [interaktyvus] 2010, rugpjūčio 11 d. [žiūrėta 2016 m. liepos 19 d.]. Prieiga per internetą < www.silaine.lt >.