Čiužauskaitė Ilona

Čiužauskaitė Ilona

Filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja, literatūrologė, humanitarinių mokslų daktarė.

Gimė 1966 m. gruodžio 17 d. Šilutėje.

1975–1978 m. Ilona Čiužauskaitė mokėsi Žemaičių Naumiesčio (Šilutės r.) pradinėje mokykloje. 1978–1985 m. sėkmingai mokslus tęsė M. Junčo–Kučinsko vidurinėje mokykloje (dab. Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Šilutės r.). 1990 m. ji baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 1995–1999 m. studijavo literatūrologijos doktorantūrą Lietuvių literatūros ir tautosakos institute bei Vytauto Didžiojo universitete. 2002–2006 m. mokėsi Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

I. Čiužauskaitė 1990–1992 m. pradėjo dirbti Lietuvių literatūros instituto Tekstologijos skyriaus laborante. Tuo laikotarpiu teko padirbėti ir mokytoja Vilniaus 9-ojoje vidurinėje mokykloje (dab. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija) lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja bei Vilniaus konservatorijoje (dab. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija) lietuvių literatūros dėstytoja.

1992–1995 m. I. Čiužauskaitė buvo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus asistentė. 1994–2001 m. dirbo kalbos redaktore įmonėje UAB „Eniro Lietuva“. 1999–2002 m. – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus mokslinė bendradarbė, 2001–2010 m. – savaitraščio „Mokesčių žinios“ stilistė. Nuo 2002 m. iki šiol I. Čiužauskaitė dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vyresniąja mokslo darbuotoja. 2010 m. pradėjo dirbti lektore Mykolo Romerio universiteto (Vilnius) Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos institute.

1999 m. lapkričio 24 d. I. Čiužauskaitė apgynė disertaciją „Vaižganto publicistikos raiška“ ir įgijo humanitarinių mokslų daktarės laipsnį.

I. Čiužauskaitė yra parašiusi monografiją „Vaižganto publicistikos literatūrinė raiška“ (ser. Naujosios literatūros studijos). Leidinį redagavo Vytautas Vanagas, išleista Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Vilniuje, 2001 m.

Rašo straipsnius įvairiomis literatūros temomis, keletas iš jų: „Rūpesčiai dėl literatūros A. Vaičiulaičio laiškuose A. Nykai–Niliūnui“; „K. Borutos dienoraščiai: epochos ženklai ir savęs paieškos“; „Proginės Vaižganto kalbos“; „Vaižgantas – literatūros leidinių mokyklai recenzentas“ (kartu su Jonu Šlekiu) ir daugelis kitų. I. Čiužauskaitė rašo mokslines recenzijas, mokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacijas.

I. Čiužauskaitė yra išleidusi poezijos knygelę „Atminties variacijos“ (Vilnius: Pradai, 1996). Jos poezija publikuota ir leidinyje „Mes dainuosime prie Šusties“ (Vilnius, 2000, p. 60–74). Bendradarbiauja su leidyklomis „Alma littera“, „Versus aureus“, „Briedis“, „Bonus animus“, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmais (suredaguota per 150 įvairaus pobūdžio knygų).

Ryšys su Šilutės gimtuoju miestu palaikomas iki šiol, nes kas trejus metus I. Čiužauskaitė lankosi Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuojamame literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį..“ konkurse ir yra vertinimo komisijos narė.

 

Literatūra:

1. Čiužauskaitė, Ilona. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 5 p.