Dapkus Rimantas foto

Dapkus Rimantas

Dapkus Rimantas

Agronomas, biomedicinos mokslų daktaras.

Gimė 1952 m. lapkričio 12 d. Stoniškių k., Pagėgių sav.

Rimantas Dapkus 1960–1971 m. mokėsi Rusnės (Šilutės r.) vidurinėje mokykloje (dab. Šilutės Pamario progimnazijos Rusnės skyrius). 1971–1976 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete (dab. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija). 1980–1984 m. – Lietuvos žemdirbystės mokslinių tyrimų instituto neakivaizdinės aspirantūros studijos (dab. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas).

1976–1984 m. R. Dromantas dirbo Lietuvos Žemdirbystės mokslinių tyrimų instituto Žolių ūkio skyriuje jaunesniuoju mokslo darbuotoju, 1984–1989 m. – direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams, Pašarinių kultūrų selekcijos centro vadovu, 1989–1997 m. – Lietuvos žemės ūkio instituto direktoriumi. R. Dromantas nuo 1997 m. buvo UAB „Dotnuvos projektai“ generalinis direktorius.

Mokslinio tyrimo kryptis – lauko augalų sėklininkystės sistemos. Darbai parengti augalų sėklininkystės, selekcijos, žolininkystės temomis.

Skaitė pranešimus Aplinkos apsaugos konferencijoje Olandijoje (1989), Europos žolininkų konferencijoje Čekoslovakijoje (1990), Pasaulio bulvininkystės kongrese Kanadoje (1993), Šiaurės šalių grūdų produktų konferencijoje Suomijoje (1993). Augalų morfofiziologijos klausimais stažavosi Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo universitete (Rusija, 1978), žolių ūkio tvarkymo klausimais – Vageningeno žemės ūkio universitete (Nyderlandai, 1988), sėklininkystės sistemos klausimais – Nacionaliniame žemės ūkio augalų institute (Didžioji Britanija, 1993), žemės ūkio mokslo valdymo, sėklininkystės organizavimo klausimais Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio departamente (1995).

R. Dapkus daug prisidėjo statant modernų sėklų ruošimo fabriką, kuriant šiuolaikišką žemės ūkio technikos pardavimo ir techninio aptarnavimo centrą, jam vadovaujant išaugo ir sustiprėjo UAB „Dotnuvos projektai“.

Parašė daugiau nei 40 mokslinių straipsnių augalų sėklininkystės, selekcijos ir žolininkystės klausimais, knygos „Lauko augalų sėklininkystė“ (1995) bendraautoris.

1993–1998 m. – Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos, 1993–2001 m. – Pasaulinio pievininkų kongreso vykdomojo komiteto narys, 1995–1997 m. – Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas. R. Dromantas yra buvęs Lietuvos sėklininkystės asociacijos tarybos, Lietuvos žolininkų draugijos valdybos, Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos prezidiumo, Lietuvos žemės ūkio universiteto tarybos, Lietuvos žemdirbystės instituto tarybos, Botanikos instituto tarybos narys.

 

Literatūra:

 

1.      Kas yra kas Lietuvoje 2009. Kaunas: „Neolitas“, 2009, p. 523.

 

2.      Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4, p. 477.