Galinskienė Vaida

Galinskienė Vaida

Lietuvių kalbos mokytoja, renginių vedėja, lietuvininkų tarmės propaguotoja.

Gimė 1963 m. sausio 30 d. Svencelės kaime, Klaipėdos r.

Vaida Galinskienė pabaigusi mokyklą įstojo į LTSR valstybinę konservatoriją (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Baigusi režisūrą geriausiai visame kurse, V. Galinskienė pirmoji turėjo teisę rinktis, kur nori būti paskirta. Klaipėdą atmetė iš karto, nors ir labai norėjo dėstytoja ją čia pasilikti, didelis miestas nežavėjo. Taip ir atsidūrė Šilutėje, kur jau gyveno brolis Romualdas. Jis pakalbėjo su tuomete Šilutės pirmosios gimnazijos direktore Romualda Dobranskiene, o ji, labai mokėjusi mylėti ir globoti jaunus specialistus, priėmė merginą dirbti lietuvių kalbos mokytoja. Nuo 1986 m. V. Galinskienė dėsto lietuvių kalbą Šilutės pirmojoje gimnazijoje.

Mokytoja yra rajoninių ir respublikinių renginių vedėja, sumanytoja ir organizatorė, pristatanti savitą Pamario krašto etnokultūrą visoje šalyje. Pasitelkdama gebėjimą „fobeliuoti“, kalbindama susirinkusiuosius šišioniškių tarme, mokydama įvairiausių žaidimų, entuziastė perduoda Pamario krašto tradicijas, neleidžia užmiršti krašto papročių, tautosakos, populiarina nykstančią gyvąją lietuvininkų tarmę, kuri V. Galinskienės aktyviai propaguojama nuo 1994 metų įvairiausiais būdais: porinant pasakojimus folkloro šventėse, festivaliuose su folkloro ansambliais ,,Verdaine“ (1994–2001), ,,Ramyte“ (nuo 2002 m.), kapela ,,Bikava” (1997–2006); vedant renginius rajone; pristatant Mažąją Lietuvą kaip atskirą Lietuvos etninį regioną įvairiuose respublikiniuose renginiuose, dainų šventėse; mokant elementarių lietuvininkų tarmės pagrindų jaunąją kartą.

V. Galinskienei įteiktas ne vienas padėkos raštas, 2013 m. ji paskelbta prestižinės Šilutės rajono savivaldybės premijos „Sidabrinė nendrė“ laureate.

 

Literatūra:

1. Galinskienė, Vaida. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2017]. 2 p.

2. Budrikienė Vilija. Pamario vėjų išauginta „Sidabrinė nendrė“ – Vaida Galinskienė [interaktyvus]. 2013, kovo 18 d. [Žiūrėta 2017 m. balandžio 27 d.]. Prieiga per internetą: < www.silutesnaujienos.lt>.

3. Sodonis, Saulius. Šaunioji šišioniškių tarmės puoselėtoja [interaktyvus]. 2013, kovo 20 d. [Žiūrėta 2017 m. balandžio 27 d.]. Prieiga per internetą: <www.silaine.lt>.

4. Vaida Galinskienė (Šilutė) [interaktyvus]. 2012, vasario 22 d. [Žiūrėta 2017 m. balandžio 27 d.]. Prieiga per internetą: <www.grazitumano.lt>.