Gipiskis

Gipiškis Vytautas

Gipiškis Vytautas

Agronomas, dirvožemininkas, agrochemikas, biomedicinos mokslų daktaras.

Gimė 1930 m. rugpjūčio 3 d. Telšiuose.

Mirė 2023 m. birželio 18 d. Klaipėdos rajone, Vėžaičiuose.

1952 m. baigė matininkų kursus. 1959 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1971 m. baigė doktorantūrą bei apsigynė disertaciją.

1953–1955 m. dirbo žemėtvarkoje, 1956 m. – dirvožemininku. 1958–1966 m. darbinės patirties sėmėsi Samališkių (Klaipėdos r.) bandymų stotyje, 1967–1992 m. – Žemdirbystės instituto Vėžaičių (Klaipėdos r.) filiale. 1979–1992 m. dirbo Nemuno užliejamųjų pievų sektoriaus Šilutės skyriaus vedėju. 1993–2000 m. V. Gipiškis buvo Žemdirbystės instituto Žolininkystės skyriaus Nemuno pievų sektoriaus vedėjas. Nuo 1991 m. – dirbantis pensininkas, o nuo 2001 m. – neetatinis mokslinis bendradarbis, dirbantis visuomeniniais pagrindais.

V. Gipiškis buvo aktyvus Šilutės Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, atstovaujantis žemdirbius, dalyvaudavo komisijoje grąžinant žemę. Rusnės (Šilutės r.) gamtos fondo narys. Būdamas pensijoje visuomeniniais pagrindais tęsė pradėtą mokslinį darbą pievose, o vėliau, gyvendamas Vėžaičiuose, apibendrino rūgščių dirvožemių tyrimo duomenis.

1948–1950 m., dalyvaudamas Lietuvos mokslų akademijos surengtoje ekspedicijoje, nustatė, kad Nemuno žemupio pievos yra labai derlingos ir rekomendavo jas naudoti žemdirbystei.

V. Gipiškis apdovanotas dviem valstybinėmis premijomis: pirmoji premija suteikta už rūgščių dirvožemių kalkinimo tyrimus ir diegimą, antroji – už atliktus mokslinius tyrimus Nemuno žemupio pievose ir jų diegimą gamyboje. Jis apdovanotas penktojo laipsnio Gedimino medaliu už sėkmingus darbus Nemuno pievose.

Parašė daugiau kaip 100 įvairių publicistinių ir mokslinių straipsnių. Juknaičiuose (Šilutės r.) buvo organizuotos trys mokslinės-gamybinės konferencijos užliejamų pievų klausimais.

Žemdirbystės instituto Nemuno pievų sektoriuje Šilutėje dirbo 21 metus. Trūkstant lėšų šis etatas buvo panaikintas (2000 m.). Liko neparašyta knyga apie Nemuno pievas. Grįžęs į Vėžaičius rado kitą mokslui ir gamybai labai svarbią problemą, aktualią ir Šilutės rajonui. Per 10 metų V. Gipiškis apibendrino 73 metų rūgščių dirvožemių tyrimo duomenis, kurie sudėti į 550 puslapių skaitmeninę knygą „Rūgščių dirvožemių kalkinimo tyrimų raida – žinynas. Pagrindiniai duomenys ir jų analizė“.

 

Literatūra:

1. GIPIŠKIS, Vytautas. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.