Jatautaitė Dalia

Jatautaitė Dalia

Dalia Jatautaitė

Vargonininkė, fortepijono muzikos atlikėja, pedagogė.

 

Gimė 1960 m. balandžio 30 d. Girininkų k., Šilutės r.

 

Dalia Jatautaitė 1966–1968 m. mokėsi Pagrynių (Šilutės r.) pradinėje, 1968–1974 m. – Jonaičių (Šilutės r.) aštuonmetėje mokykloje. 1974–1978 m. studijavo fortepijono specialybę Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje (dab. Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija), 1978–1983 m. – Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija), prof. Liudos Grybauskienės fortepijono klasėje ir prof. Leopoldo Digrio vargonų klasėje. 1992–1995 m. studijavo Graco (Austrija) taikomųjų menų ir muzikos universitete: vargonų muzikos mokė prof. E. Triebel, kompozicijos – prof. A. Jung. Įgijo bažnytinės muzikos magistro diplomą.

Muzikė tobulinosi žymiausių pasaulio vargonininkų (G. Bovet, A. Rößler, H. Vogel, H. Meister ir kt.) meistriškumo kursuose.

D. Jatautaitė nuo 1983 m. dirba vargonavimo pedagoge, koncertmeistere Kauno J. Gruodžio konservatorijoje. Jos iniciatyva 2000 m. konservatorijoje buvo pastatyti austrų firmos G. Hradetzky 10 registrų mechaniniai vargonai, o 2010 m. Kauno jėzuitų bažnyčioje – šveicarų firmos A. Frey 21 registro vamzdiniai vargonai.

Kraštietė, kaip vargonininkė solistė ir su įvairiais kolektyvais, koncertavo JAV, Kanadoje, daugelyje Europos šalių, dalyvavo įvairiuose festivaliuose. Vienas iš reikšmingesnių kūrybinėje biografijoje – tarptautinis bambukinių vargonų (vienintelių pasaulyje išlikusių) festivalis Maniloje (Filipinai).

2001 m. D. Jatautaitės iniciatyva įkurta VšĮ Kauno religinės muzikos centras (KRMC), kuriam ji vadovauja. KRMC vykdo įvairius klasikinės muzikos projektus Kaune („Sekmadienio muzika”, „Europos šalių muzika”, „Musica sacra”) ir Lietuvos regionuose („Skamba Sūduvos vargonai”, Marijampolė). Muzikė yra ir VšĮ „Pamario festivaliai” vadovė.

Kauno miesto 600 metų jubiliejaus proga D. Jatautaitė įgrojo kompaktinį diską, kuriame įamžino Kauno arkikatedros bazilikos vargonus – vertingiausią lietuviško vargonų paveldo objektą. Šie vargonai jos pastangomis 2016 m. restauruoti.

Rengia koncertus visuomeniniais pagrindais, veda pažintines ekskursijas apie vargonus.

Už nuopelnus kultūrai Kauno miesto savivaldybė D. Jatautaitę apdovanojo II laipsnio Santakos garbės ženklu. Ji paskelbta „Metų kauniete‘ 2016”. 2014 m. už reikšmingus ir neatlygintinus darbus Kaunui bei Lietuvai vargonininkei įteiktas Gerumo kristalas.

Šilutė D. Jatautaitei yra gimtinė, tėvų žemė, susitikimų su giminėmis bei draugais, kultūrinių projektų įgyvendinimo vieta.

 

Literatūra:

1. Jatautaitė, Dalia. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2018-01-24]. 2 p.

2. Dalia Jatautaitė. [Žiūrėta 2017 m. gruodžio 7 d.]. Prieiga per internetą: http://www.vargonai.lt/jatautaite.htm

3. Kutinskaitė-Būdavienė, Šarūnė. Arkikatedros vargonai nutrauks kelerių metų tylą. Kauno diena. 2016, gruodžio 16. [Žiūrėta 2017 m. gruodžio 7 d.]. Prieiga per internetą: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/arkikatedros-vargonai-nutrauks-keleriu-metu-tyla-787419

4. Jatautaitė, Dalia. Apklausos anketa : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2014]. 2 p.