Jovaiša Vytautas

Jovaiša Vytautas

Choro dirigentas ir pedagogas.

Gimė 1931 m. spalio 26 d. Klaipėdoje.

Mirė 2021 m. spalio 7 d.

Baigė Aisėnų (Klaipėdos r.) pradinę mokyklą, 1959 m. – Klaipėdos S. Šimkaus konservatoriją, 1966 m. – Vilniaus muzikos menų akademiją.

1959 m. Vytautas Jovaiša buvo Priekulės (Klaipėdos r.) vidurinės mokyklos muzikos mokytojas ir kultūros namų meno vadovas. Nuo 1960 m. dėstė muziką bei dainavimą Šilutės 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Šilutės pirmoji gimnazija) ir dirbo kultūros namų meno vadovu. 1960–1965 m. vadovavo Šilutės kultūros namų mišriam chorui, vokaliniams ansambliams ir solistams. Chorą paruošė 1960 m. ir 1965 m. respublikinėms dainų šventėms. Respublikinėse apžiūrose su juo laimėjo prizinių vietų. Dalyvavo jaunimo šventėse Rambyne, Latvijos ir Estijos rajoninėse dainų šventėse, koncertavo Klaipėdoje bei Kaune.

1965–1992 m. V. Jovaiša buvo Šilutės vaikų muzikos mokyklos direktorius, jaunių choro ir akordeonistų orkestro vadovas. Abu kolektyvus parengė 1969 m. respublikinei moksleivių meno ir sporto šventei, o vaikų chorą – 1975 m. respublikinei dainų šventei.

Nuo 1994 m. V. Jovaiša – Šilutės politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro „Pamario aidas“ vadovas. Choras dalyvavo koncertuose, chorų sąskrydžiuose Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje.

V. Jovaiša aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 1960–1987 m. buvo Šilutės rajoninių dainų švenčių vyr. dirigentas, 1965–1974 m. – Šilutės rajono muzikos mokytojų metodinio ratelio vadovas, 1965–1974 m. – rajono muzikos mokymo metodinės komisijos pirmininkas, meno mėgėjų kolektyvų vertinimo komisijos pirmininkas bei narys, konsultantas. Sukūrė dainų chorams ir vokaliniams ansambliams. Apie darbą su choru „Pamario aidas“ yra rašyta Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos parengtame informaciniame leidinyje „Po Šilutės kultūros pastoge“ (2004).

Už ilgametį ir nuoširdų darbą su choru „Pamario aidas“ bei visuomeninę veiklą 2009 m. apdovanotas III laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“. 2013 m. apdovanotas II laipsnio žymeniu, 2014 m. I laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“. V. Jovaiša už dalyvavimą su choru „Pamario aidas“ respublikinėse dainų šventėse (1994, 1998, 2003, 2007, 2009, 2014) apdovanotas daugybe LR Kultūros ministerijos padėkos raštų.

2010 m. choras „Pamario aidas“ už 17 metų vykusią chorinių dainų sklaidą Šilutės rajone ir už jo ribų apdovanotas Šilutės r. savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premija. Tais pačiais metais išleista bei pristatyta choro „Pamario aidas“ kompaktinė plokštelė „Atmink, drauguži…“ Joje įrašyta 13 choro atliekamų Eduardo Šmito bei Vytauto Jovaišos kūrinių.

 

Literatūra:

1. JOVAIŠA, Vytautas. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.