Juchnevičius Eduardas

Juchnevičius Eduardas

Juchnevičius Eduardas

Grafikas, poetas.

Gimė 1942 m. sausio 13 d. Vanaginėje, Kelmės r.

Mirė 2011 m. rugpjūčio 19 d. Šiauliuose.

Eduardas Juchnevičius mokėsi Šilutės pradžios mokykloje. Šiauliuose baigė J. Janonio vidurinę mokyklą, 1968 m. – Vilniaus dailės institutą (dab. Vilniaus dailės akademija) ir įgijo grafikos specialybę. Grįžęs į Šiaulius, dirbo Vaikų dailės mokykloje, buvo aktyvus dailės ir kultūros gyvenimo dalyvis.

Prūsijai ir Mažajai Lietuvai skirta apie pusę E. Juchnevičiaus kūrinių: tapybos ir grafikos darbų, eilėraščių ir kt. Iš jų galima paminėti: „Gilijos krikštai“, „Skalvių namai“ (1987); „Barta – Vytautas Prūsuose“, „Balga – Prūsų karas“ (1990), „Semba“ (1991); „Algirdas Rūdavoje“ (1999). Nutapė paveikslų, sukūrė lakštinės grafikos kūrinių, daugiausia linoraižinių, ofortų, ekslibrisų (Vincas Kisarauskas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, abu 1975 m.), iliustravo knygų. Svarbesni kūriniai: ciklai „Prūsų nukryžiavimas“, „Marių kronikos“, „Dykūnų puota“, „Žvėries maldymas“ (8–9 dešimtmetis). Kūriniai meistriškai atlikti, ekspresyvūs. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinė dailės galerija, Šiaulių „Aušros“ muziejus, MO muziejus, kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje. Dailininkas nuo 1970 m. dalyvaudavo parodose (Lenkija, Vengrija, JAV, Italija, Austrija, Australija). Surengė 20 personalinių ir dalyvavo daugiau nei 50 grupinių parodų.

Išleistos trys E. Juchnevičiaus knygos: „Vilkolakiai“ (1988), „Šv. Roko šuo“ (1996), „Prūsijos krikštai. Treblinka 2“ (1999). Šioje knygoje kūriniai kupini metaforų, itin ekspresyvūs, sudėtingų prasmių. Simboliškais reginiais vaizduojamos ilgaamžės kovos krašte, Prūsijos naikinimas. Literatūros kūriniuose (pjesėse, poemose ir kt.) poetas aprašo lemtingus Prūsijos istorijos tarpsnius (pvz., apie Mindaugo abejingumą prūsų likimui). Kūriniai paremti mitologija, istorija ir nūdienos aktualijų apmąstymais. E. Juchnevičiaus pjesę „Nuomininkas“ 1971 m. Šiaulių dailininkų namuose suvaidino profesionalūs Šiaulių dramos teatro aktoriai.

1987 m. E. Jucnevičius įsikūrė Gilijos kaime. Saugojo ir tvarkė senojo žvejų kaimo buities, įrankių likučius. Vaizdo juostoje fiksavo išeivių prisiminimus.

E. Juchnevičiui 1986 m. skirtas Talino (Estija) trienalės Didysis prizas, 2010 m. – Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija.

Šilutė dailininkui buvo svarbi kaip miestas, kuriame baigė beveik tris klases, kaip vaikystės vieta, kaip dvasiškai artima pamario krašto ir  Mažosios Lietuvos teritorija. Jis yra sukūręs nemažai grafikos darbų pamario tematika.

 

 

Literatūra:

 

1.      Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, t. 1, p. 656.

2.      Eduardas Juchnevičius [interaktyvus]. Žiūrėta 2021 m. sausio 15 d. Prieiga per internetą: http://www.ldsajunga.lt/Tapybos_ir_akvareles_kolekcija-275