Juozas Karvelis

Karvelis Juozas

Karvelis Juozas

Juozas Karvelis

Kovo 11-osios akto signataras, laivų kapitonas.

Gimė 1934 m. balandžio 18 d. Eičių k., Tauragės r.

 

Mirė 2018 m. balandžio 12 d. Klaipėdoje.

 

Juozas Karvelis 1942–1944 m. mokėsi Inkaklių (Šilutės r.) pradinėje mokykloje, 1945–1949 m. – Švėkšnos (Šilutės r.) gimnazijoje (dab. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija), 1950–1952 m. – Klaipėdos jūreivystės mokykloje, 1952–1954 m. – Murmansko jūreivystės mokykloje. 1960–1963 m. neakivaizdžiai studijavo Vilniaus universitete.

1954–1958 m. dirbo Murmansko (Rusija) žvejybos įmonėse jūreiviu, vėliau – kapitono padėjėju, 1959–1964 m. – Klaipėdos jūrų prekybos uosto vyr. kapitono padėjėju, kapitonu, 1964–1970 m. – Lietuvos žvejybos pramonės gamybinės valdybos transporto laivų ir plaukiojančių bazių vyr. kapitono 3-iuoju, 2-uoju padėjėju, 1970–1980 m. – Lietuvos jūrų laivininkystės vyr. kapitono antruoju padėjėju, kapitonu, 1980–1986 m. – Laivų aptarnavimo agentūros dispečeriu, 1986–1990 m. – Klaipėdos jūrų prekybos uosto jūriniu locmanu. Tolimojo plaukiojimo kapitonas (1980).

J. Karvelis 1988–1990 m. buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikėjas. Su kitais 1989 m. atkūrė Lietuvos jūrininkų sąjungą ir iki 1990 m. buvo jos pirmininkas. 1990–1992 m. buvo LR Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, 1993–1995 m. – SP AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ laivų kapitonas, nuo 1996 m. – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Tarptautinės jūrų organizacijos Informacinio centro viršininkas.

Sąjūdžio Klaipėdos skyriaus tarybos narys. Jungtinės Sąjūdžio frakcijos pirmininkas, Mandatų ir etikos, Valstybės atkūrimo, Teisinės sistemos komisijų narys, Lietuvos parlamento atstovas Europos Tarybos parlamentinėje asamblėjoje. Lietuvos Respublikos valstybinės delegacijos Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinei sutarčiai rengti narys (1991). Įvairių parlamentinių delegacijų tarptautinėse konferencijose, stebėjimo grupių nacionaliniuose referendumuose ir rinkimuose narys.

Parengė ir išleido knygą „T. Reingardas. Jūrininkas, karininkas, mirtininkas“ (2000). J. Karvelis 2002–2005 m. iš anglų kalbos išvertė pagrindinius jūrų teisės dokumentus – žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, jūrininkų rengimo, atestavimo ir jų budėjimo tarptautines konvencijas.

1990–1992 m. J. Karvelis buvo Nepriklausomybės, nuo 1993 m. – Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos narys. Tarptautinės jūros kapitonų asociacijų federacijos narys, iki 1999 m. –  Lietuvos atstovas Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų saugumo komitete, Helsinkio komisijos kovos su naftos išsiliejimais komitete. J. Karvelis apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000).
Literatūra:

1.      Karvelis, Juozas [interaktyvus]. Žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d. Prieiga per internetą: <https://www.lrs.lt/datos/kovo11/signatarai/www_lrs.signataras-p_asm_id=156.htm>.

 

2.      Mockienė, Jurgita. Juozas Karvelis [interaktyvus]. Žiūrėta 2019 m. liepos 18 d. Visuotinė lietuvių enciklopedija. 2016 m. sausio 17 d. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/Straipsnis/Juozas-Karvelis-38355.