Klumbytė Ona Danutė

Klumbytė Ona Danutė

Edukologė, habilituota socialinių mokslų daktarė, profesorė, rusų literatūros didaktikos specialistė.

Gimė 1928 m. kovo 4 d. Švėkšnoje, Šilutės r.

Mirė 2022 m. gruodžio 21 d.

Tėvai buvo mokytojai, tėvas 1940–1941 m. ėjo Vandžiogalos pradinės mokyklos vedėjo pareigas. 1941 m. birželio 14 d. Ona Danutė Klumbytė su tėvais ištremta į Sibirą. Tuo metu ji  mokėsi Kėdainių gimnazijos 2-oje klasėje.  Tremtyje D. Klumbytė baigė rusų kalbos ir literatūros studijas Bijsko mokytojų institute, vėliau mokėsi Barnaulo pedagoginiame institute (Rusija). Tremtyje praleido 16 savo gyvenimo metų.

Baigusi mokslus D. Klumbytė pradėjo dirbti Altajaus krašte (Rusija) darbininke, pašto kurjere. Verch-Obsko (Smolensko r., Rusija) vidurinėse mokyklose dėstė rusų literatūrą bei vokiečių kalbą.

Nelengva buvo grįžus iš tremties. 1956 m. su sese atvyko į Lietuvą. 1957–1958 m. D. Klumbytė dirbo Kriukų vidurinės mokyklos (Joniškio r.) rusų kalbos ir literatūros mokytoja, 1968–1970 m. – Šiaulių pedagoginiame institute (dab. Šiaulių universitetas) vyr. dėstytoja. 1970–1973 m. D. Klumbytė – TSRS pedagogikos mokslų akademijos (Maskva, Rusija) aspirantė, 1987 m. – docentė, 1984–1986 m. – vyr. mokslo darbuotoja, 1989 m. – profesorė.

1968 m. D. Klumbytė pradėjo dirbti Šiauliuose. Nuveikta daug darbų — parašyta apie 200 straipsnių, išleisti rusų literatūros mokykliniai vadovėliai, keletas monografijų. Prisiminimai sugulė knygose „Mažos žvaigždės kurčioj sutemoj“, „Atgyja ir nukirstos šaknys“. Paskelbė daugiau nei 200 mokslinių straipsnių, iš jų 80 – tremties temomis. D. Klumbytės parengti vadovėliai: „Propedeutinis rusų literatūros kursas“ (1986), „Literatūros dėstymo metodika nacionalinėse mokyklose“ (1992), „Literatūros pasaulis“ (1996) ir kt.

 

Literatūra:

1. Klumbytė, Ona Danutė. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 3 p.

2. Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 210.