Kontvainas Rimantas

Kontvainas Rimantas

Kontvainas Rimantas

Pedagogas, socialinių mokslų daktaras, docentas, mokslinių, mokslo populiarinimo, metodinių straipsnių ir knygų autorius.

Gimė 1941 m. liepos 5 d. Užpelių k., Plungės r.

Mirė 2022 m. liepos 1 d.

 

Rimantas Kontvainas 1948–1949 m. mokėsi Tverų (Rietavo sav.), 1949–1950 m. – Pocių (Šilutės r.) pradinėje mokykloje, 1950–1961 m. Švėkšnos (Šilutės r.) vidurinėje mokykloje (dab. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija). 1961, 1964–1969 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto (VPI, dab. Lietuvos edukologijos universitetas) Gamtos ir geografijos fakultete geografijos ir fizinio lavinimo specialybę, 1973–1974 m. – metinėje aspirantūroje Maskvoje Darbinio mokymo ir profesinio orientavimo mokslinio tyrimo institute prie TSRS Pedagogikos mokslų akademijos. 1975 m. Tartu universitete (Estija) apgynė pedagogikos mokslų kandidato (dab. daktaro) disertaciją.

1964–1968 m. R. Kontvainas buvo VPI Studentų profesinės sąjungos komiteto pirmininkas, 1968–1972 m. – Mokyklų mokslinių tyrimų instituto Profesinio orientavimo sektoriaus vyriausias mokslo darbuotojas, 1976–1979 m. VPI Geografijos katedroje ėjo docento pareigas, nuo 1979 m. – docentas. 1978–1983 m. R. Kontvainas buvo VPI Gamtos ir geografijos fakulteto prodekanas, 1982–1987 m. – VPI Geografijos katedros vedėjas, nuo 1992 m. iki 2013 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto (dab. Lietuvos edukologijos universitetas) Gamtos mokslų fakulteto Geografijos katedros vedėjas. Daug metų vadovavo Gamtos mokslų fakulteto tarybos studijų komisijai.

Išleistos R. Kontvaino knygos: „Mokiniams apie gamybą“ (1987), „Topografijos lauko praktika“ (su bendraautoriais, 1989), „Tėvų pagalba profesiškai orientuojant vaikus“ (1990), „Plungė – Babrungo kraštas“ (su bendraautoriais, 1993) ir kt. Jis yra daugiau kaip 170 mokslinių, mokslo populiarinimo, metodinių straipsnių autorius. Mokslinių darbų kryptys: mokyklinės geografijos koncepcija, geografijos mokymo aktyvinimas, , užsienio valstybių švietimo sistemų tyrimai ir kt. R. Kontvainas yra VII ir IX pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumų, Lietuvos ir tarptautinių konferencijų (Taline, Maskvoje, Kijeve ir kt.) dalyvis ir pranešėjas.

R. Kontvainas yra Lietuvos edukologijos universiteto Alumnų draugijos valdybos narys, dalyvauja Medardo Čiobato Trečiojo amžiaus universiteto Meninės raiškos fakulteto veikloje.

Daugelį kartų R. Kontvainas buvo atvykęs skaityti paskaitų Šilutės rajono mokytojams, tėvams. Lankė VPI absolventus, atliekančius stažuotę Šilutės rajono mokyklose. Nemažai bendrauta su buvusiu Šilutės rajono Švietimo skyriaus vedėju (švėkšniškiu) bei buvusia lietuvių kalbos mokytoja Romualda Dobranskiene. Kiekvienais metais lankosi Švėkšnoje: čia palaidoti tėvai brolis ir sesuo. Bendrauja su Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojais, administracija, buvusiais savo mokytojais. 2017 m. Švėkšnos muziejuje buvo pristatyta R. Kontvaino autobiografinio pobūdžio knyga „Mano gyvenimo universitetas” (2016).

Už pedagoginę veiklą ir sėkmingą vadovavimą Geografijos katedrai, kūrybingą mokslinį darbą R. Kontvainas ne kartą apdovanotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos edukologijos universiteto, Gamtos mokslų fakulteto padėkos raštais.

 

Literatūra:

 

1.      Kontvainas, Rimantas. Iš Šilutės krašto kilusio ar kitaip su kraštu susijusio šilutiškio anketa : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė: Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2018]. 3 p.

2.      Kontvainas, Rimantas. Bibliografinė rodyklė, 1970–2013. Vilnius, 2013.

3.      Kontvainas Rimantas. Kas yra kas Lietuvoje 97/98. Kaunas, 1998, p. 366.