Olšauskas Algimantas Mečislovas

Olšauskas Algimantas Mečislovas

Mokslininkas, pedagogas, Klaipėdos universiteto profesorius, biologinės medicinos mokslų daktaras.

Gimė 1942 m. rugpjūčio 22 d. Kaune.

Algimantas Mečislovas Olšauskas 1951–1958 m. baigė Vilkyčių (Šilutės r.) septynmetę mokyklą, 1968–1974 m. neakivaizdiniu būdu – Vilniaus valstybinį universitetą (dab. Vilniaus universitetas), 1978–1982 m. – Lietuvos mokslų akademijos Botanikos instituto aspirantūrą. 1987 m. jam suteiktas biologijos mokslų kandidato mokslinis laipsnis – biologinės medicinos mokslų daktaro.

1964–1972 m. A. M. Olšauskas dirbo Šiemuliuose (Plungės r.) zootechniku, 1972–1976 m.  – Klaipėdos apželdinimo tresto vyriausiu meistru, rūpinosi Draugystės parko, Atgimimo aikštės, karių kapinių apželdinimu. 1976–1980 m. jis tapo biologijos mokytoju Klaipėdos vakarinėje mokykloje. 1980–1984 m. A. M. Olšauskas buvo pakviestas dirbti moksliniu bendradarbiu į Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialą. 1984–1987 m. ėjo vyr. zootechniko pareigas Šateikių (Plungės r.) valstybiniame ūkyje. 1991–1994 m. dirbo Klaipėdos universiteto Rekreacijos katedros docentu. Nuo 1994 m. iki 1999 m. – Klaipėdos universiteto botanikos sodo direktorius. 1999–2002 m. A. M. Olšauskas tapo Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio katedros docentu, nuo 2003 m. – Klaipėdos universiteto Architektūros katedros profesorius, nuo 2013 m. – Klaipėdos universiteto Medicinos edukacijos katedros profesorius.

A. M. Olšauskas parašė ne vieną knygą ir monografiją, paskelbė per 300 mokslo bei mokslo populiarinimo straipsnių. Dalyvavo mokslinėse konferencijose Lietuvoje bei užsienyje, kur skaitė pranešimus.

Mokslininkas buvo Klaipėdos universiteto įkūrimo iniciatyvinės grupės narys, Kuršių nerijos ir Žemaitijos nacionalinio parko projekto bendraautoris, botanikos sodo sumanytojas ir įkūrėjas.

 

Literatūra:

1. Olšauskas, Algimantas Mečislovas. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2015]. 2 p.