J.Plonaitis

Plonaitis Jurgis

Plonaitis Jurgis

Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis, Klaipėdos miesto seimelio deputatas, Šilutės miesto garbės pilietis.

Gimė 1902 m. rugsėjo 19 d. Žiaukuose, Šilutės r.

Mirė 1998 m. balandžio 6 d. Šilutėje.

 

Jurgis Plonaitis lankė Kintų liaudies mokyklą, vėliau (iki 1918 m. pab.) – vokiečių gimnaziją Klaipėdoje. 1919 m. dalyvavo Kintuose steigiant jaunimo draugiją „Rūta”. 1920 m. pradėjo dirbti Lietuvos banko Klaipėdos skyriuje. 1934–1935 m. buvo Klaipėdos krašto socialinio draudimo įstaigos direktorius. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Buvo Donelaičio draugijos narys. J. Plonaitis nuo 1920 m. dainavo Klaipėdos giedotojų draugijoje „Aida“, 1920–1930 m.  – Šilutės giedotojų draugijoje „Daina”.

1923 m. išrinktas Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos skyriaus valdybos nariu. 1923 m. su ginklu rankose dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. 1935 m. išrinktas į Klaipėdos miesto seimelį, 1937 m. – į Apdraudimo įstaigos (ligonių kasų) tarybą. 1938–1939 m. buvo Klaipėdos miesto valdybos rinktas tarėjas.

Žaidė Klaipėdos futbolo rinktinėje. Vienas pirmųjų prieškarinės Lietuvos buriuotojų, jachtomis Budys ir Gulbė plaukiojo po Baltijos jūrą, aplankė kaimynines jūrines valstybes.

J. Plonaitis dalyvavo Sausio 13-osios įvykiuose Vilniuje ginant Aukčiausiosios Tarybos rūmus ir televizijos bokštą. Užrašė prisiminimus apie Vydūną (išspausdinta Bernardo Aleknavičiaus leidinyje Vydūnas. V., 1999). Šilutės miesto garbės pilietis (1991).

Už nuopelnus kraštui ir lietuvybei apdovanotas Didžiojo kunigaikščio Gedimino medaliu ir Vytauto Didžiojo ordinu.

Aktyviai dalyvavo lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ veikloje, konsultavo Šilutės muziejų.

 

Literatūra:

 

1.      Šilutės kraštas. Enciklopedinis žinynas. Šilutė, 2000, p. 314.

2.      Plonaitis, Jurgis. Garbės piliečiai [interaktyvus]. [Žiūrėta 2023 m. spalio 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.silute.lt/apie-savivaldybe/apdovanojimai-ir-premijos/garbes-pilieciai/70>.

3.      Plonaitis, Jurgis [interaktyvus]. [Žiūrėta 2023 m. spalio 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.mle.lt/straipsniai/jurgis-plonaitis>.