Pupšys Vladas

Pupšys Vladas

Pupšys Vladas

Pedagogas, kultūros istorikas, socialinių mokslų daktaras, docentas.

Gimė 1934 m. gegužės 29 d. Kaune.

Mirė 2009 m. sausio 29 d. Šilutėje.

Vaikystėje ir jaunystėje Vladas Pupšys vasarodavo Mažeikiuose, vėliau su tėvais gyveno Švėkšnoje (Šilutės r.) ir Šilutėje. 1956 m. baigė Šilutės darbo jaunimo vidurinę mokyklą. 1957–1965 m. studijavo Vilniaus universitete (įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę), 1975–1980 m. – Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto aspirantūrą (dab. Lietuvos edukologijos universitetas).

1960–1966 m. dirbo Šilutės vaikų tuberkuliozės sanatorijoje „Eglutė“ auklėtoju, 1966–1972 m. – Šilutės neakivaizdinės vidurinės mokyklos vedėju, 1972–1980 m. – jos direktoriumi. Nuo 1981 m.  Šiaulių pedagoginio instituto (dab. Šiaulių universitetas) Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakulteto vyr. dėstytoju, docentu. V. Pupšys nuo 1991 m. buvo Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Pedagogikos katedros docentas, vedėjas. Šio fakulteto muziejaus įkūrėjas, J. A. Komenskio auditorijos kuratorius. Nuo 1998 m. – Deutsche Comenius–Gesellschaft (Vokiečių Komenskio draugija) narys, korespondentas, konferencijų dalyvis. 1989–1990 m. dalyvavo steigiant Klaipėdos universitetą. 1993–1997 m. – Klaipėdos universiteto senato narys.

V. Pupšys – 1950–1952 m. laisvės kovų dalyvis, 1952–1956 m. – politinis kalinys Ozerlage (Taišetas-Čiūna, Irkutsko sritis, Rusija).

Išleido monografijas „J. A. Komenskis ir Lietuva: Lietuvos-Europos skaitiniai“ (2002), „Lietuvos mokykla: atgimimo metai (1905–1918)“ (1995), leidinį „Lietuvos pedagoginė mintis apie dorovinį vaikų auklėjimą XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje (iki 1914 m)“ (1985). V. Pupšys buvo kitų knygų sudarytojas ir bendraautoris. Knygos „Lietuvininkų žemė“ (1994) bendraautoris. Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius ir talkininkas. Paskelbė apie 60 straipsnių apie aukštąją mokyklą Klaipėdoje, J. A. Komenskį, jo ryšius su Klaipėda, katalikų bažnyčią Klaipėdoje

Už jaunimo antisovietinio pasipriešinimo grupės – Lietuvos laisvojo jaunimo tautinio susivienijimo įkūrimą (1950) Šilutės 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dab. Šilutės pirmoji gimnazija) 1952 m. buvo nuteistas dvidešimt penkeriems metams kalėti ypatingojo režimo Sibiro lageriuose. Ten išgyventi autoriaus prisiminimai sudėti į jo memuarų knygą „Atsimainymo kalnas“ (2008).

2001 m. V. Pupšys Klaipėdos universiteto rektoriaus įsakymu už Klaipėdos universiteto kūrimą ir ugdymą, vaisingą pedagoginį darbą bei pasiekimus moksle apdovanotas Universiteto sidabro medaliu.

 

Literatūra:

1. Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 318.

2. Pupšys, Vladas. J. A. Komenskis ir Lietuva. Lietuvos-Europos skaitiniai. Klaipėda, 2002, 319 psl.

3. Pupšys, Vladas. Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 2006, psl. 804.

4. Vladas Pupšys. 2013 m. lapkričio 30 d. [Žiūrėta 2018 m. kovo 23 d.]. Prieiga per internetą http://www.mke.lt/Vladas_Pup%C5%A1ys