Raila Gražvydas

Raila Gražvydas

Raila Gražvydas

Pučiamųjų instrumentų ansamblio ,,Pamario Brass“ vadovas, dirigentas, „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatas.

Gimė 1970 m. spalio 16 d. Kelmėje.

Baigęs mokyklą Gražvydas Raila įstojo į Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą (dab. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija), kur gavo aukštesnįjį išsilavinimą. Siekdamas didesnių aukštumų įstojo į Klaipėdos universiteto Menų fakultetą, kurį baigus jam buvo suteiktas muzikos bakalauro laipsnis – G. Raila tapo kvalifikuotu pučiamųjų instrumentų pedagogu ir orkestro dirigentu.

1995 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija), įgijo pučiamųjų instrumentų orkestro dirigento, orkestro ir ansamblio artisto, instrumento pedagogo specializaciją ir tais pačiais metais pradėjo dirbti Šilutės rajono vaikų meno mokykloje pučiamųjų instrumentų mokytoju. G. Raila yra Šilutės meno mokyklos mokytojas metodininkas, pučiamųjų instrumentų orkestro „Pamarys“, kuriame groja 40 muzikantų, vadovas. Nuo 2012 m. vadovauja varinių pučiamųjų instrumentų ansambliui ,,Pamario Brass“.

Nuo 2002 m. dirigentas vadovauja Šilutės evangelikų liuteronų parapijos pučiamųjų orkestrui, yra Vakarų Lietuvos pučiamųjų muzikos asociacijos narys.

Didelį dėmesį G. Raila skiria koncertinei, šviečiamajai veiklai. Nuo 2003 m. kasmet Šilutės visuomenei surengia pavasarines pučiamųjų instrumentų ir Choreografijos skyriaus mokinių „Muzikos ir šokių“ popietes. Su orkestru „Pamarys“ dalyvauja Šilutės miesto, rajono seniūnijų ir apskrities renginiuose, festivaliuose. Su pučiamųjų kvintetu dalyvavo ir buvo aukštai įvertintas festivaliuose „Skambanti banga“ Klaipėdoje. Kvintetas garsino Šilutę ir Lietuvą koncertuose Vokietijoje, Švedijoje. 2007 m. G. Raila parodė didelę iniciatyvą organizuojant respublikinio orkestrų čempionato regioninį turą Šilutėje.

2005 m. ir 2006 m. G. Railai įteikti Šilutės muziejaus direktorės padėkos raštai, 2007 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ministro diplomas, Vakarų Lietuvos regiono pučiamųjų instrumentų muzikų asociacijos padėkos raštas. 2007 m. G. Raila ne tik tapo geriausiu B kategorijos dirigentu – jo vadovaujamas orkestras tapo „Aukso paukštės“ apdovanojimo laureatu. Šis Lietuvos liaudies ir kultūros centro apdovanojimas Šilutės kolektyvui buvo skirtas „Ryškiausios Lietuvos žvaigždės“ nominacijoje. 2008 m. G. Railai skirtas Šilutės rajono savivaldybės raštas „Krašto pasididžiavimas“ bei tarptautinio festivalio „Brass dialogas“ padėka. 2009 m. dirigentas apdovanotas Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ atminimo ženklu ir raštu. 2009 m. G. Raila išrinktas Šilutės „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatu.

 

Literatūra:

1.      Gražvydas Raila [interaktyvus]. – [Žiūrėta 2018 m. sausio 24 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pamarys.lt/publ/liet_viltis/G_Raila.htm>.

2.      Šilutės pūtikai šventė pergalę respublikiniame čempionate [interaktyvus]. 2016 m. balandžio 22 d. [Žiūrėta 2018 m. sausio 24 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.silutesetazinios.lt/69217/silutes-putikai-svente-pergale-respublikiniame-cempionate>.

3.      Pancerovas, Dovydas. Nuo šeimos ansamblio iki geriausio dirigento apdovanojimo [interaktyvus]. 2008 m. balandžio 22 d. [Žiūrėta 2018 m. sausio 24 d.]. Prieiga per internetą: <http://silaine.lt/2008/2008-04-22/orkestras-8.htm>.