Rauktys Vytautas

Rauktys Vytautas

Tautodailininkas, medžio drožėjas, restauratorius, bitininkas, Šilutės rajono „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas.

 

Gimė 1953 m. kovo 4 d. Paurų kaime, Šilutės r.

 

1960–1969 m. Vytautas Rauktys mokėsi Kintų vidurinėje mokykloje (Šilutės r.). 1971 m. Klaipėdos 18-oje profesinės technikos mokykloje įgijo meninio gintaro apdirbimo specialybę. Gavęs diplomą įsidarbino meno gaminių įmonėje „Ūla“ Druskininkuose. Po tarnybos kariuomenėje dirbo medžio drožėju liaudies kūrybos gaminių įmonėje „Minija“. 1974 m. įsidarbino Šilutės melioracijos ir statybos montavimo valdyboje.

V. Rauktys 1988 m. Kauno Mičiūrino tarybinio ūkio technikume baigė bitininkystės specialybę. Nuo 2008 m. jis dirbo Šilutės muziejuje eksponatų saugotoju-konservatoriumi, 2011–2016 m. –   polichrominės medžio skulptūros ir baldų restauratoriumi, stažavosi Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre.

Nuo 1991 m. V. Rauktys priklauso Lietuvos tautodailininkų sąjungai. 2007 m. jam suteiktas meno kūrėjo statusas, 2013 m. –  tradicinių amatų meistro vardas. Nuo 1995 m. kartu su žmona Angele Rauktiene yra laisvi menininkai ir užsiima taikomąją tautodaile. Dalyvauja edukacinėje ir visuomeninėje veikloje, nuo 1983 m. rengia asmenines ir dalyvauja grupinėse parodose, V. Rauktys dažnai tampa jų prizininku ir laureatu. Įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje kiekvienais metais tautodailininkas praleidžia 50–60 dienų per metus.

Pagal senąsias meistrų tradicijas V. Rauktys yra sukūręs daugiau kaip 600 įvairių dydžių skrynių, didaktinių žaislų seriją, pritaikytą žmonėms su regėjimo negalia. Jis tapo paveikslus, tekina dubenis, vazas, gamina namų apyvokos daiktus, kuria sietynus, drožia kryžius. 2009 m. jo dirbiniams (skrynioms, žvakidėms, kuparams, mediniams žaislams, cukrinėms ir dubenims) suteiktas Lietuvos tautinio paveldo produkto sertifikatas. Tautodailininko pagamintų skrynių ir kitų medžio dirbinių yra įsigiję Lietuvos muziejai, privatūs Lietuvos ir užsienio šalių asmenys. 2006 m. Raukčiai įkūrė privatų muziejų „Buities ir margučių palėpėlė“, kuriame sukaupta per 2 000 senosios buities reikmenų, eksponuojama per 1 200 margučių.

2006 m. V. Rauktys su žmona tapo Žemės ūkio ministerijos konkurso „Lietuvos kaimo spindulys‘ 2006“ nominacijos „Kaimo menininkai“ nugalėtojais, o 2007 m. – Šilutės rajono „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatais. 2009 m. pelnė Žemės ūkio ministerijos apdovanojimą už tradicijų puoselėjimą, amatų demonstravimą ir Kaziuko mugės tradicijų tęstinumą. 2010 m. pripažinti sėkmingiausiai dirbusiais tradiciniais amatininkais ir apdovanoti Žemės ūkio ministerijos premija.

 

Literatūra:

 

1. RAUKTYS, Vytautas. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2015]. 3 p.

 

2. Rauktys Vytautas. Iš Lietuvos tautodailininkų sąjunga [interaktyvus] [žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 17 d.]. Prieiga per internetą: < http://lietuvostautodaile.lt/tautodailininkai-turintys-meno-kurejo-statusa/55-r/164-rauktys-vytautas>.

 

3. „Visas pasaulis – močiutės skrynioj“. Iš Lietuvos nacionalinis muziejus [interaktyvus], 2016, kovo 24 [žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 17 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.lnm.lt/visas-pasaulis-mociutes-skrynioj/>.