Ribbatas Ernstas (Ernst Ribbat)

Ribbatas Ernstas (Ernst Ribbat)

Profesorius, vokiečių literatūros tyrinėtojas.

Gimė 1939 m. vasario 11 d. Šilutėje.

Ernstas Ribbatas pasaulį išvydo pastoriaus Bruno Ribbato ir jo žmonos Barbaros Nee Hoffmann (iš Rytų Prūsijos) šeimoje. Vyriausias iš keturių vaikų. 1944 m., dingus tėvui Leningrade (dab. Sankt Peterburgas, Rusija), šeima pabėgo į Tiuringiją (Vokietija), vėliau persikėlė į Wetterį prie Ruhro (Šiaurės Reinas, Vestfalija, Vokietija).

1945–1948 m. E. Ribbatas lankė pradinę mokyklą Görsbache (Vokietija), 1949–1958 m. –gimnazijos filialą. Studijavo germanistiką, teologiją ir filosofiją Vokietijos miestuose Göttingene (1959–60), Tiubingene (1960–1961) bei Miunsteryje (1961).

E. Ribbatas 1963–1965 m. buvo mokytojas, nuo 1965 m. gegužės mėnesio – mokslinių tyrimų asistentas Vokietijos departamente, 1968 m. – mokslinių tyrimų bendradarbis. 1974 m. habilituotas Munsterio (Vokietija) universitete už mokslinį darbą „Neuere deutsche Literatur“ („Naujoji vokiečių literatūra“). E. Ribbatas dėstė Duisburgo (Vokietija) universitete. 1979 m. buvo paskirtas docentu, o nuo 1980 m. – profesorius Munsterio (Vokietija) universitete. 1981–1982 m. – vokiečių kalbos dekanas akademijoje, 1982–1983 m. – prodekanas.

1989–1991 m. E. Ribbatas tapo Tarptautinės Alfredo Doblino draugijos prezidentu ir Baltų studijų instituto prie Munsterio (Vokietija) universiteto valdybos narys.

Nuo 1989 m. skaito paskaitas bei konsultuoja Vokietijos universitetuose, keletas paskaitų turų vyko ir Vilniuje. Svarbiausia tyrinėjimo sritis –  A. Doblino kūryba ir vokiečių romantinė literatūra. 2003 m. Vilniaus universitete E. Ribbatui suteiktas garbės daktaro laipsnis.

 

Literatūra:

1. Ribbat, Ernst. Anketa Šilutės personalijų žinynui: [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2015]. 2 p.

 

2. Universiteto profesorius dr. Ernst Ribbat [interaktyvus]. [Žiūrėta 2016 m. liepos 19 d.].

Prieiga  per internetą < www.uni-muenster.de >.

 

3. Mažosios Lietuvos enciklopedija: Ribbat Ernst Christoph. 2009 m. Vilnius, t. 4, p. 98.