Šarkauskienė Asta

Šarkauskienė Asta

Klaipėdos universiteto Kūno kultūros katedros docentė, mokslų daktarė.

Gimė 1970 m. gegužės 8 d. Jurkaičių k., Šilutės r.

Pradinę bei vidurinę mokyklą baigė Švėkšnoje, Šilutės r. Mokydamasi mokykloje aktyviai sportavo, dalyvavo varžybose atstovaudama Šilutės rajoną bei Lietuvą. A. Šarkauskienė – Šilutės rajono vidutinių nuotolių bėgimo rungčių rekordininkė. Šie rekordai iki šiol yra išlikę nepagerinti.

1992 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo kūno kultūros mokytojo specialybę, 2005 m. Klaipėdos universitete – sporto magistro laipsnį, 2011 m. tame pačiame universitete – daktaro mokslo laipsnį.

A. Šarkauskienė 1992–1993 m. dirbo Vilniaus 27-ojoje vidurinėje mokykloje, 1994–2003 m. „Vyturio“ vidurinėje mokykloje, 2003–2005 „Mažvydo“ pagrindinėje mokykloje kūno kultūros mokytoja. 2004–2011 m. – Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Kūno kultūros katedros asistentė, nuo 2013 m. – docentė.

Kraštietė yra Lietuvos olimpinės akademijos tarybos bei Baltijos sporto mokslo asociacijos narė.

A. Šarkauskienė yra parengusi monografiją „11−13 metų vaikų prigimtinių fizinių galių plėtotė neformaliai ugdant mokykloje“ (2015) bei metodinę knygą „Jaunųjų paauglių neformaliojo fizinio ugdymo mokykloje programa“ (2013), apie 20 mokslinių straipsnių, kurie spausdinti recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio periodiniuose leidiniuose.

Nuolatos dalyvauja ir skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose. Per pastaruosius 5 metus dalyvavo 17 mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje.

Dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, mokslo konferencijose, veda seminarus švietimo bendruomenės nariams.

Apdovanota Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atminimo medaliu „Už aktyvią veiklą ir indėlį plėtojant sporto mokslą“ (2011); Lietuvos olimpinės akademijos medaliu „Už nuopelnus olimpiniam švietimui“ (2014 ); Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbės diplomu „Už nuopelnus olimpiniam švietimui Lietuvos olimpinės akademijos veiklos 25-mečio proga“ (2014).

Literatūra:

1. ŠARKAUSKIENĖ, Asta. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [docentės atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Mašinr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.