V. Šopis foto

Šopis Vitalijus

Šopis Vitalijus

Poetas, vertėjas, lituanistas.

Gimė 1962 m. vasario 5 d. Vaškuose, Pasvalio r.

1968–1979 m. mokėsi Joniškėlio (Pasvalio r.) vidurinėje mokykloje. 1979–1985 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos teatro meno fakultete studijavo lietuvių kalbą, literatūrą ir režisūrą. Baigęs studijas, atvyko į Šilutę. 1985–1990 m. dirbo Juknaičių vidurinėje ir Šilutės 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dab. Šilutės pirmoji gimnazija). Dirbo Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre lietuvių kalbos mokytoju.

1988–1991 m. V. Šopis redagavo leidinį „Santara”. 1990–1995 m. buvo pirmasis Šilutės rajono tarybos pirmininkas po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, vėliau dirbo Savivaldybės atstovu spaudai.

Rašo eiles nuo 1971 m. Sudarė ir redagavo pirmąją Šilutės krašto poezijos antologiją „Dvidešimt ir vienas Šilutės užburtas” (1996). Tais pačiais metais išrinktas konkurso „Šilutės poezijos ruduo” laureatu. 1998 m. išleistas V. Šopio eilėraščių ciklas knygoje „Po skylėtu Prūsijos dangum” (aut. Vitalijus Šopis, Regina Milukienė). Tai tarsi kelionės užrašai, kai jie, būdami studentai, keliavo po Mažąją Lietuvą.

V. Šopis yra knygos „Sąjūdis Šilutėje, 1988–1998: medžiaga Šilutės istorijai” (1999) sudarytojas ir redaktorius.

Senelių sodyboje Pasvalio rajone gyvenantis V. Šopis norėjo įamžinti gimtinę eilėraščių knyga. Naujausioje poezijos knygoje „Kupriškis“, išleistoje 2021 m., atspirties taškas yra kaimas, kuriame užaugo, kurio ilgėjosi ir į kurį autorius sugrįžo gyventi. Knyga sudaryta iš dviejų dalių. Viena – apie Kupriškį būnant toli nuo jo, antroje – eilėraščiai, parašyti būtent čia.

Eilėraščiai paskelbti virtualiame Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnale „Šiaurietiški atsivėrimai“ (2017 m., nr. 1, p. 89–92).

Literatūra:

1.      Rušėnienė, Lina. Superpatogumai senoje senelių sodyboje būtų svetimkūniai [interaktyvus]. Panevėžio kraštas, 2022 m. gegužės 13 d. Žiūrėta 2023 m. birželio 28 d.. Prieiga per internetą: https://panskliautas.lt/superpatogumai-senoje-seneliu-sodyboje-butu-svetimkuniai

2.      Vaivadienė, Lijana. Kūryba – tai bandymas suprasti save. Darbas. 2016, gruodžio 6 d. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2018 m. rugpjūčio 9 d.]. Prieiga per internetą: http://darbs.lt/2016/12/06/kuryba-tai-bandymas-suprasti-save/

3.      Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 422.

4.      Dvidešimt ir vienas Šilutės užburtas: poezijos rinktinė/Sudaryt. [ir str. P. 6–9, 178–185 aut.] V. Šopis; Apie autorius p. 170–177 L. Dumšienė; Iliustr. K. Blankaitė. – Šilutė: Prūsija, 1996. 192 p., iliustr.