Užpelkienė-Matulytė Dalia Vladislava

Užpelkienė-Matulytė Dalia Vladislava

Užpelkienė-Matulytė Dalia Vladislava

 

Bibliotekininkė-bibliografė, knygų autorė ir bendraautorė, sudarytoja, spaudos straipsnių autorė, tarptautinių projektų ir knygos renginių idėjų sumanytoja ir organizatorė, visuomenininkė, ilgametė Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė.

 

Gimė 1947 m. rugsėjo 30 d. Radviliškio mieste.

Išsilavinimas: 1954–1958 m. mokėsi Liaudiškių (Radviliškio r.) pradžios mokykloje, 1958–1962 m. – Šilutės aštuonmetėje mokykloje, 1963–1966 m. – Šilutės 1-ojoje vidurinėje mokykloje (dab. Šilutės pirmoji gimnazija). 1967–1973 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko (dab. Vilniaus universitetas) Istorijos fakultete, kur įgijo bibliotekininko-bibliografo specialybę.

Stažavosi: 1976–2006 m. – Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi institute; 1998 m. – Ljungby (Švedija), Valgos (Estija), Krokuvos (Lenkija), Budapešto (Vengrija), 2000 m. – Helsinkio (Suomija), 2005 m. – Viljandi (Estija), Slavsko (Rusija) bibliotekose; 2005–2010 m. – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institute; 2006 m. – Sudako (Ukraina), 2010 m. – Brašovo (Rumunija), 2011 m. – Khašuri ir Gori (Gruzija), 2013 m. – Akajinsko (Kazachija) bibliotekose.

Dirbo eksperte: 2001–2004 m. Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto kvietimu dirbo nacionalinio projekto „Bibliotekininkų tęstinis mokymas – Lietuvos informacinės visuomenės kompetencijai“ pagal Europos Sąjungos subsidijuotos Phare 2001 m. programos „Profesinis rengimas siekiant ekonominės sanglaudos“ eksperte. 2003 m. Atviros Lietuvos fondo kvietimu išvykoje po Gruzijos bibliotekas dirbo eksperte projekte „Lietuvos ir Gruzijos viešųjų bibliotekų bendradarbiavimas plečiant paslaugas bendruomenei“.

Darbo patirtis: 1966–1967 m. – Šilutės rajoninės bibliotekos skaityklos vedėja, 1967–1968 m. – Šilutės rajoninės vaikų bibliotekos skaityklos vedėja, 1968–1974 m. – Šilutės rajoninės bibliotekos skaityklos vedėja, 1974–1976 m. – Šilutės rajoninės bibliotekos vedėja, 1976–2015 m. – rajoninės bibliotekos (dab. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka) direktorė.

Visuomeninė veikla: D. V. Užpelkienė-Matulytė nuo 1989 m. yra asociacijos Lietuvos bibliotekininkų draugija narė; 1989–2008 m. – Šilutės rajono Vidaus reikalų skyriaus (dab. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatas) Visuomeninės tarybos narė; 1999–2015 m. – Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos įgaliotoji atstovė; 2000–2003 m. – Šilutės rajono savivaldybės Socialinio vystymo ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė; Šilutės rajono savivaldybės premijos „Sidabrinė nendrė“ komiteto sekretorė; Šilutės rajono savivaldybės istorinių įvykių ir asmenybių įamžinimo komiteto pirmininkė; 2006–2015 m. – asociacijos Šilutės raštijos ir knygių draugija įkūrėja ir ilgametė pirmininkė; 1966–2015 m. –laikraščio „Pamarys“ (buv. „Komunistinis darbas“), 2000–2015 m. – laikraščio „Šilokarčema“, 2003–2015 m. – laikraščio „Šilutės naujienos“, Lietuvos dienraščių, savaitraščio „Literatūra ir menas“, žurnalų „Tarp knygų“ (buv. „Bibliotekų darbas“), „Kultūros barai“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Kultūros aktualijos“ ir kt. neetatinė korespondentė, paskelbusi per tūkstantį publikacijų bibliotekų raidos, knyginio paveldo ir bendraisiais kultūros klausimais.

Pasiekimai: D. V. Užpelkienės-Matulytės profesinių interesų ir kultūros kūrybos aprėptis: šiuolaikiškos, klasikinės bibliotekos ir naujoviško skaitmeninio turinio viziją atitinkančios bibliotekos kūrimas; Mažosios Lietuvos knyginio paveldo tradicinis ir modernus aktualizavimas, bibliotekininkų partnerystė, bendradarbiavimas, lyderystė. Ji yra daugelio knygos renginių idėjų autorė ir  sumanytoja,  viena iš organizatorių: 1977 m. surengta pirmoji tarptautinė bibliotekininkų konferencija – knygos šventė Šilutėje „Puslapiai iš draugystės metraščio“, dalyvaujant Latvijos, Estijos, Rusijos, Kazachijos, Turkmėnijos, Uzbekijos, Baltarusijos, Ukrainos, Tadžikijos, Armėnijos, Gruzijos, Moldavijos bibliotekų specialistams; 1988– 2015 m. Šilutėje įvyko pirmoji kraštiečių šventė „Šviesos parnešti, gera padaryti…“; 1990 m. kartu su prof. habil. dr. Domu Kaunu F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje atidarytas pirmasis Lietuvoje knygos muziejus; 1996–2005 m. įsteigta F. Bajoraičio viešosios bibliotekos leidykla „Prūsija“. Išleista per 20 paveldo, mokomųjų ir pažintinių leidinių, dalyvauta tarptautinėje knygų mugėje „Baltic book fair“ Litexpo parodų rūmuose (Vilnius). „Prūsijos“ leidykloje išleistas enciklopedinis žodynas „Šilutės kraštas“ bei fotografijų albumas „Šilutė. Potvynis ir jo žmonės“ pristatyti Leipcigo ir Frankfurto (Vokietija) knygų mugėse. 1994–1996 m. vyko pamario krašto literatų kūrybos šventės „Poezijos ruduo“, renkami laureatai ir prizininkai, 1998–2012 m. – tarptautinė vaikų knygos mugė „Mes iš Baltijos valstybių“ (vėliau – „Kviečia baltos knygų burės“), dalyvaujant Bauskės (Latvija), Viljandi (Estija), Kaliningrado (Rusija) rašytojams, leidėjams, knygų iliustruotojams ir šių valstybių bibliotekininkams. 2004–2012 m. (ir iki šiol) rengiama literatūrinio rudens šventė-konkursas „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“, kurioje kviečiami dalyvauti Lietuvoje gyvenantys su Šilutės kraštu susiję rašytojai, literatūrinės kūrybos mėgėjai ir pradedantis kurti jaunimas, renkamas laureatas ir teikiama premija, skiriamos literatūros žanrų geriausių kūrinių autorių nominacijos. 2006–2015 m. vyko (ir iki šiol organizuojamos) Vilniaus universiteto akademinės dienos Šilutėje, tradiciškai skirtos gimnazistams. Dalyvauja VU dekanai, vyksta profesijų mugės, dirbama atskirose profesinio orientavimo sekcijose, rengiama spaudos konferencija žiniasklaidai. 2011 m., minint Šilutės (Šilokarčemos) vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 500 metų jubiliejų, surinkta retų ir vertingų „Penkių šimtmečių knygų kolekcija“, 267 fiz. vnt. itin vertingų istorinių, mokslinių, pažintinių leidinių, kuriuos bibliotekai padovanojo pamario verslininkai, Vilniaus ir Klaipėdos universitetų bendruomenės, Šilutės kraštiečiai užsienio išeivijoje. Kolekcijos knygas puošia šilutiškio dailės mokytojo Andriaus Sirtauto sukurtas meninis spaudas.

 

Skaityti pranešimai Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose, užsienio bibliotekose, kituose renginiuose ir institucijose

 

2000 m. skaitytas pranešimas „Biblioteka – naujo tūkstantmečio informacijos vartai” (Baltijos šalių bibliotekininkų kongresas, Vilnius); 2002 m. – „Lietuviškos kultūros pėdsakais Karaliaučiaus krašte” (Kaliningrado apskrities (Rusija) A. Gaidaro vaikų biblioteka), „Moderni biblioteka kelyje į informacinę visuomenę” (Slavsko (Rusija) biblioteka); 2002 m.– „Levas Vladimirovas ir Šilutė” (tarptautinė mokslinė konferencija „Biblioteka yra visas pasaulis“, Vilniaus universitetas), „Knygos muziejus Šilutėje: būklė ir raidos tendencijos“ (knygotyros konferencija, Vilniaus universitetas); 2003 m. – „Švėkšna lietuvių spaudos draudimo istorijoje“ (mokslinė konferencija „Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui: knygnešystė ir jos įtaka lietuviškos spaudos ir kultūros išsaugojimui“, Klaipėdos universitetas); 2007 m. – „Regiono etninė kultūra ir jos aktualizavimo galimybės viešosios bibliotekos sektoriuje“ (seminaras-konferencija „Bibliotekų galimybės ir perspektyvos“, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, Vilnius); 2011 m. – „Lyderis ir naujoviška biblioteka: kaip juos abu atpažinti?“ (tarptautinis seminaras „Lyderystė ir bibliotekos veiklos organizavimas nuolatinių pokyčių sąlygomis“, Klaipėdos universitetas); 2011 m. – „Fridricho Bajoraičio „Gyvumo žodžiai“ Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejuje“ (mokslinė-praktinė konferencija „Nuo tradicijos ir modernumo“, skirta Karalienės mokytojų seminarijos 200-osioms metinėms, Černiachovskas, Rusija); 2014 m. – „Kristijonas Donelaitis: epochos ir dabarties laiko sąskambiai“ (tarptautinė konferencija „Baltijos valstybių knyga ir jos iškylūs veikėjai“, Šilutė).

 

Publikuoti leidiniai ir straipsniai knygose

 

D. V. Užpelkienė yra autorė, bendraautorė, ekspertė ir (ar) sudarytoja šių knygų:

1. Šilutės kraštas : enciklopedinis žodynas / Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka. Šilutė : Prūsija, 2000. 496 p. (Įvado „Sudarytojų žodis“ autorė, redkolegijos narė, tekstų bendraautorė).

2. Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų partnerystė / Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ; [sudarė A. Kučikas, V. Pivoraitė]. Vilnius : NOIPC, 2001. 191 p. (Straipsnio „Šilutės nevyriausybinėse organizacijose: kurti aplinką sau ir save aplinkoje“ autorė, knygos bendraautorė).

3. Knygotyra: mokslo darbai, 2003, t. 40. 417 p. (Straipsnio „Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos knygos muziejus (1990–2001 m.)“ autorė).

4. Po Šilutės kultūros pastoge : informacinis leidinys. Šilutė : Prūsija, 2004. 191 p. (Knygos išleidimo idėjos sumanytoja ir organizatorė, įvado „Kultūros įkvėptiesiems“ autorė ir tekstų bendraautorė).

5. Petuchovaitė, Ramunė. Viešųjų bibliotekų paslaugų bendruomenei plėtra : sėkmingos praktikos Lietuvoje ir tarptautinių veiksnių studija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 133 p. (Dirbo knygos turinio rengimo projekto eksperte).

6. Bibliotekininkystei reikia pašaukimo ir meilės…: atsiminimai apie Levą Vladimirovą / [sudarytoja Audronė Glosienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 218 p. (Teksto „Profesorius Levas Vladimirovas ir Šilutė“ autorė, knygos bendraautorė).

7. Šilutė. Potvynis ir jo žmonės = Šilutė. Flood and people = Šilutė. Flut und ihre Leute = Шилуте. Половодье и люди : [fotoalbumas]. Vilnius : [Petro ofsetas], 2008. 164 p. (Knygos idėjos sumanytoja ir viena iš leidybos organizatorių. Įvado „Nuo idėjos iki knygos“ autorė, knygos viena iš sudarytojų ir tekstų bendraautorių).

8. Biblioteka – kultūros paveldo buveinė : iš Knygos muziejaus rinkinių. [Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė] ; Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, 2013. 144 p. (Knygos išleidimo idėjos sumanytoja ir organizatorė, įvado „Knygą į kelionę palydint“ autorė, knygos dalies „Rankraščiai“ sudarytoja).

9. Biblioteka – durys, atviros visiems = Library – the doors is open for everybody : Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai − 70. [Klaipėda] : [S. Jokužio leidykla-spaustuvė] ; Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, 2015, 61 p. (Knygos išleidimo idėjos autorė, tekstų bendraautorė, viena iš sudarytojų).

 

Vykdytų svarbesnių finansuotų projektų teikėja ir vadovė (2008–2015)

 

1. Tarptautinė vaikų knygos mugė „Mes iš Baltijos valstybių…“ (2010–2012).

2. „Knygos ir rašto paveldas: penkių šimtmečių šviesmečiai“ (2010).

3. „Sankirtos: trys keliaujančios knygos dekados“ (2011).

4. Tęstinis projektas „Pasaulio šilutiškių sueiga „Šviesos parnešti, gera padaryti“, skirtas Šilutės 500 metų jubiliejui (iki 2011).

5. Tarptautinis literatūrinis ruduo „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ (iki 2012).

6. „Skaitmeninės paveldosaugos knygos gyvasties ženklai“ (2012).

7. „Pamiršti gyvi Mažosios ir Didžiosios Lietuvos knygos veidai ir vardai“ (2012).

8. Tarptautinė keliaujanti Klaipėdos krašto žinių lyga „…Kol esam lietuviai, to krašto nenustosim“ (2013).

9. Tarptautinis projektas „Donelaitika: knyga, žodis, konfesija ir menas epochų kultūriniuose perskaitymuose“  (2014).

10. Tarptautinis projektas „Kūryba, diskursas ir pažinimas kultūros paslaugų inovacijoms” (2015).

Įvertinimai, apdovanojimai

 

D. V. Užpelkienės-Matulytės veikla įvertinta apdovanojimais:

1. Suteiktas „Lietuvos kultūros žymūno“ vardas (ženklas ir pažymėjimas, 1987).

2. Šilutės rajono savivaldybės „Lietuvininkų vilties“ premija ir diplomas už lietuvininkų kultūros puoselėjimą, krašto istorijos atmintį ir jaunimo paskatas (1997).

3. Suteiktas Geriausio Lietuvos metų bibliotekininko vardas (premija ir diplomas) už bibliotekos modernią vadybą ir pripažinimą Lietuvoje bei užsienyje (1998).

4. Suteiktas Pamario krašto geriausio metų bibliotekininko vardas už gerus profesinės veiklos rezultatus, tradicijų gaivinimą, užsienio bibliotekų patirties diegimą (1999).

5. Įteikta Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo komisijos Felicijos Bortkevičienės vardo kalbos laureato premija ir atminimo statulėlė už lietuvių kultūros plėtojimą viešajame ir akademiniame gyvenime, socialinėse akcijose ir paskelbus lituanistinius tyrinėjimus (2004).

6. Įteiktas Klaipėdos apskrities Garbės ženklas ir diplomas už reikšmingus nuopelnus ir ilgametę kultūrinę bei visuomeninę veiklą Klaipėdos apskrityje (2008).

7. Įteiktas LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio Kryžius už nuopelnus Mažosios Lietuvos kultūrai ir knyginiam paveldui (2010).

8. Įteiktas Šilutės ambasadoriaus ženklas Šilutės (Šilokarčemos) vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 500 metų jubiliejaus proga (2011).

9. Įteiktas LR Seimo garbės ženklas, skirtas Lietuvos valstybės nepriklausomybės 25-mečiui, už nuopelnus Lietuvos kultūrai, Lietuvos vardo garsinimą, veiklą visuomenės gerovei, nuveiktus reikšmingus darbus keliant bibliotekos paslaugų lygį ir atveriant naujas kultūros erdves (2015).

D. V. Užpelkienė-Matulytė per brandžios veiklos laikotarpį yra apdovanota LR Seimo pirmininko ir LR Ministro Pirmininko (2003, 2006, 2014), LR kultūros ministro (1984, 1999, 2000, 2006, 2007, 2014, 2015), daugeliu Šilutės rajono savivaldybės mero institucijos padėkos raštais.

 

Ryšiai su Šilute

 

Šilutėje gyvena nuo 1959 m. Našlė. Dukros: Iveta Astrauskienė-Užpelkytė, gim. 1970 m., dirba AB „Šilutės baldai“, ekonomistė; Jurgita Balčytienė-Užpelkytė, gim. 1975 m., dirba technologijų mokytoja-metodininke Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje.

 

 

Literatūra:

1. Užpelkienė, Dalia. Apklausos anketa : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka]. 4 p.