Žibaitis Anatolijus

Žibaitis Anatolijus

Lietuvių kalbos mokytojas, filologas, knygų autorius.

Gimė 1937 m. rugpjūčio 6 d. Klaipėdoje.
Mirė 2022 m. spalio 12 d.

1944–1948 m. mokėsi Gardamo (Šilutės r.) pradžios mokykloje, 1948–1949 m. Šilutės gimnazijoje baigė penktą klasę, 1949–1955 m. mokėsi Žemaičių Naumiesčio (Šilutės r.) vidurinėje mokykloje. 1955–1960 m. Anatolijus Žibaitis studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete.

Nuo 1960 m. rugpjūčio mėn. dirbo Šilutės r. laikraščio „Leninietis“ literatūros darbuotoju, tų pačių metų rugsėjo mėn. pradėjo eiti antraeiles mokytojo pareigas Šilutės vidurinėje mokykloje. 1963 m. – Traksėdžių (Šilutės r.) aštuonmetės mokyklos (dabar Traksėdžių pagrindinė mokykla) direktorius. 1967 m. – Šilutės r. Švietimo skyriaus mokyklų inspektorius. 1969 m. – Šilutės 1-osios vidurinės mokyklos (dabar Šilutės pirmoji gimnazija) direktorius. 1974 m. – Šilutės 3-iosios vidurinės mokyklos (dabar Šilutės M. Jankaus pagrindinė mokykla) mokytojas. 1977 m. – Šilutės r. Švietimo skyriaus mokyklų inspektorius. Nuo 1978 iki 2004 m. – Šilutės 1-osios vidurinės mokyklos (dabar Šilutės pirmoji gimnazija) mokytojas.

A. Žibaitis yra dirbęs antraeilėse pareigose Šilutės vakarinėje neakivaizdinėje mokykloje ir Šilutės 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Šilutės Vydūno gimnazija) lietuvių kalbos mokytoju.

Sovietmečiu buvo renkamas Šilutės r. švietimo darbuotojų profsąjungos revizijos komisijos pirmininku, priklausė „Žinijos“ draugijai. A. Žibaitis, kaip neetatinis ekskursijų vadovas, yra vadovavęs ekskursijoms po Lietuvą ir buvusias Tarybų Sąjungos respublikas.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, išrinktas Šilutės r. tarybos deputatu. Nuo 1992 iki 2015 m. A. Žibaitis buvo Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo narys. Dalyvavo Šilutės kraštotyros draugijos ir Šilutės gražinimo draugijos veikloje. Priklauso Žemaitijos rašytojų bendrijai.

A. Žibaitis yra Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos ir jos Gardamo filialo talkininkas.

1993 m. jam suteiktas mokytojo metodininko vardas. Apdovanotas Klaipėdos apskrities viršininko padėkos raštais, Šilutės r. savivaldybės Švietimo skyriaus garbės ir padėkos raštais. A. Žibaičiui įteikta Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuojamo literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ nominacija „Už kraštotyrą“ (2007).

A. Žibaičio išleistos knygos: „Žibaičiai iš Rakandžių“, kur rašoma apie tėvo giminės istoriją (2003, Šilutė); straipsnių rinkinys „Žmonės kelyje“ (2007, Šilutė); knyga „Po istorijos ratais“, kur pasakojama mamos giminės istorija (2012, Šilutė). Enciklopedinio žodyno „Šilutės kraštas“ redakcinės kolegijos narys, korektorius (2010). Straipsniai publikuoti leidiniuose „Rašytojas ir gimtinė (1999, Klaipėda), „Garbusis Šilokarčemos pilietis“ (2001, Šilutė), „Tarp Šilutės ir Berlyno“ (2004, Šilutė), „Gyvenimas mokykloje. Fragmentai“ (2004, Šilutė), „Knygos kelias – Mažvydo kelias“ (2007, Šilutė), „Žemaitijos rašytojų bendrija Lietuvos tūkstantmečiui“ (2009, Klaipėda), „Žmogaus ir žodžio horizontai“ (2012, Šilutė).

Literatūra:

1. ŽIBAITIS, Anatolijus. Anketa Šilutės personalijų žinynui : [atsakymai į anketoje pateiktus klausimus]. Rankr. [Šilutė : Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 2016]. 2 p.