Šilutės kraštiečiai : „Tėviškės ir artimųjų ilgesys buvo toks aštrus…“

Australijos lietuvių bendruomenės valdybos  nario iš Adelaidės (Australija) susitikimas su šilutiškiais2011 sausio 30 d., Dalia Užpelkienė

Išeivis iš Lietuvos, Užšustyje (Žemaičių Naumiesčio valsčius, 1927) gimęs ekonomistas, spaudos darbuotojas, aktyvus lietuvybės puoselėtojas ir skleidėjas Viktoras Baltutis iš Adelaidės (Australija) atsiuntė  F. Bajoraičio viešajai bibliotekai dovaną (500 dolerių) , skirtą bibliotekos veiklai paremti. Šią savaitę labdaringojo kraštiečio dovanotos lėšos jau įvestos į  bibliotekos sąskaitą. Bibliotekininkai išsiuntė p. Viktorui padėkos laišką, kuriuo įsipareigojo lėšas panaudoti pasaulio šilutiškių sueigos „Šviesos parnešti, gera padaryti…“ išlaidoms finansuoti. O pasibaigus šiam renginiui, išsiųsti garbiajam rėmėjui paaukotų lėšų išlaidų finansinių dokumentų kopijas. Ir pasaulio šilutiškių  sueigos  CD su įrašu apie visus šventinius renginius.

Bibliotekininkų ir garbaus išeivio iš Lietuvos  bičiulystė skaičiuoja jau antrą dešimtmetį, nuo 1995-ųjų, kai dar senosiose bibliotekos patalpose  tuometinis Australijos lietuvių bendruomenės valdybos narys V. Baltutis (1995 m. birželio 17 d.) susitiko su šilutiškiais knygininkais. Per eilę metų kraštietis bibliotekai atsiuntė „Lietuvių enciklopedijos“, išleistos Bostone (JAV) rinkinį, vėliau – didžiulę siuntą iš Australijos lietuvių surinktų knygų, kurios papildė po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo skurdžius buvusius viešosios bibliotekos ir jos miestelių bei kaimo filialų knygų fondus. Ne vienerius metus V. Baltutis  gabiems Ž. Naumiesčio vidurinės mokyklos  abiturientams teikė  pinigines premijas, lankė ir visaip rėmė savo gimtinės jaunimą. Gal būt, todėl apie savo prisiminimų knygos pavadinimo parinkimą „Išsinešėme tik ilgesį..“, kurią ir dabar skaitytojai gali rasti F. Bajoraičio viešosios bibliotekos fonduose, V. Baltutis rašė: „Kai mintimis grįžtu į pirmuosius metus svetur, tėviškės ir artimųjų ilgesys būna toks aštrus ir skaudus, kad nerandu kitų žodžių šiam žiupsneliui atsiminimų pavadinti“.

Aktyvus  spaudos darbuotojas ir žurnalistas, buvęs Australijos lietuvių bendruomenės valdybos narys ir pirmininkas V. Baltutis (1982) dirbo Pasaulio lietuvių Seime, 6 metus vadovavo Adelaidės (Australija) lietuvių radijo programai, parašė apie 50 feljetonų Australijos lietuvių gyvenimo aktualiomis temomis, bendradarbiavo išeivijoje leidžiamuose leidiniuose „Mūsų pastogėje“, „Tėviškės žiburiuose“, „Pasaulio lietuvyje“. Yra Australijos lietuvių metraščio antrojo tomo  (1983) vyr. redaktorius, apysakos „Akivaras“ autorius (2005), parašė scenos veikalų, publicistikos straipsnių.

Laiške bibliotekai garbusis kraštietis rašo: „Šia iškilia proga – Šilutės 500 metų jubiliejaus, sveikinu Jus visus, džiaugiuosi kartu su Jumis visais pasiekimais, gražiais ir iškiliais krašto žmonėmis – kraštiečiais, kurių dėka ir pastangomis švenčiame Šilutės jubiliejų… Turiu apgailestauti, kad mano amžius jau suvaržo judėjimą ir atvykti negalėsiu…“ (Kalba netaisyta).

Pažintį su naumiestiškiu Viktoru Baltučiu, ar kitais iškiliais lietuvybės puoselėtojais, dabar gyvenančiais įvairiuose pasaulio kontinentuose, ir negalėsiančiais dalyvauti  pasaulio šilutiškių sueigoje, jubiliejinės miesto šventės dalyviai galės pratęsti, apsilankydami F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vasaros kiemelyje surengtoje parodoje „Tėviškėj prasideda žmogus…“ (gegužės 27 dieną, penktadienį nuo 10 00 val.).

Spausdinti
Facebook komentarai