Martynas Purvinas ir bibliotekininkai kviečia prisijungti prie monografijos „Šilutė. Gaideliai” rengimo

purvinas22012 m. gegužės 22 d., Rita Blauzdytė

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje lankėsi Lietuvos architektas, istorikas, etnografas, humanitarinių mokslų daktaras Martynas Purvinas, kurį atlydėjo jo bendramintė žmona Marija Purvinienė. Martyno Purvino vizito tikslas buvo susitikti su Pamario krašto šviesuoliais ir paskatinti juos prisidėti rengiant monografiją „Šilutė. Gaideliai”.

Martynas Purvinas – 1997 m. Mažosios Lietuvos enciklopedijos I–II t. vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, III t. vyriausiasis redaktorius, 2000-2007 m. Mažosios Lietuvos enciklopedijos grupės vedėjas. Jūrinės istorijos ir kultūros klubo „Budys” vicekomandoras, Etninės kultūros globos tarybos ekspertas. Nuo 1972 m. M. Purvinas sistemingai tiria Lietuvos senuosius kaimus ir liaudies architektūrą, urbanistiką, kraštovaizdį, o nuo 1980 m. ir Mažosios Lietuvos kultūros paveldą. Paskelbė daugiau nei 2 500 mokslinių, enciklopedinių ir publicistikos straipsnių apie kultūros paveldą, senuosius kaimus, liaudies architektūrą, Mažąją Lietuvą, urbanistiką ir pan.
M. Purvinas susitikimo metu pristatė, kokį svarbų ir reikšmingą Šilutės kraštui darbą planuoja atlikti – parengti monografiją „Šilutė. Gaideliai” iš „Lietuvos valsčių” serijos. „Lietuvos valsčių” serija – tai daugiatomis vienodos struktūros Lietuvos istorijos leidinys apie Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie jų ir jų apylinkių kraštovaizdžio raidą bei istoriją nuo seniausių priešistorinių laikų iki mūsų dienų, kovas už nepriklausomybę, apie tradicinę kultūrą, verslus, kalendorinius ir šeimos papročius, papročių teisę, liaudies išmintį, bažnyčias, įžymius žmones, tarmių ir vietos šnektų ypatumus, tautosaką, tautines mažumas, jų papročius ir kt.
Daktaras Martynas Purvinas atvykusiems į susitikimą pristatė Klaipėdos krašto valsčių ypatybes, galimą kraštotyrinių monografijų apie Šilutės apskrities valsčius sistemą, siūlomą Šilutės monografijos teritorinę bazę, būsimos monografijos preliminarią struktūrą.
Dr. Martynas Purvinas – vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas jau parengė ir trumpai susirinkusiesiems pristatė monografijos „Šilutė. Gaideliai” preliminarią struktūrą, kuri skirta monografijos medžiagos rinkimo etapui. Monografijoje turėtų būti aptartos tokios temos kaip gamta, istorija, etninė kultūra, kalba, tautosaka, įžymūs žmonės. Parengtoje koncepcijoje nurodyti tik svarbesni monografijos poskyriai, juose galės būti po kelis ar net keliolika atskirų straipsnių. Apimtis griežtai neribojama – gali būti gana trumpų straipsnelių ar labai nemažų studijų. Temų pobūdis taip pat gali labai skirtis (pavyzdžiui, nuo vieno istorinio veikėjo, kokios nors draugijos, pramonės įmonės ar pan. aprašymo iki platesnių apžvalgų). Tiktų ir įvairių laikų atsiminimai (jei juose būtų apibūdinama Šilutė ir jos apylinkės vienu ar kitu metu, neapsiribojant vien pernelyg smulkiais ir privačiais dalykais).
Į susitikimą atvykę šilutiškiai: mokytojai Anatolijus Žibaitis ir Algirdas Červinskas, architektas Egidijus Vidrinskas, istorikas Darius Barasa neslėpė, kad tokia monografija Šilutės kraštui būtų labai reikalinga ir vertinga. Susirinkusieji aktyviai diskutavo, kokias temas reikėtų aprašyti monografijoje, nuo ko pradėti ir kaip paskatinti šilutiškius prisidėti prie to, kad tokia knyga pasiektų skaitytojus, šio krašto mylėtojus.
Prie monografijos kūrimo prisidės Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojai, kurie ne tik rengs straipsnius būsimai monografijai, bet ir imasi iniciatyvos talkinti jos vyriausiajam redaktoriui ir sudarytojui dr. M. Purvinui ieškant būsimų monografijos rengėjų, organizuojant susitikimus, palaikant kontaktus ir kt. organizaciniuose darbuose.
Susitikime daktaras M. Purvinas ir kiti susirinkusieji neslėpė tikintys, kad prie knygos rengimo prisidės Pamario krašto šviesuoliai, istorikai, literatai, švietimo ir kultūros darbuotojai, muziejininkai, kraštotyrininkai, tautodailininkai, spaudos leidėjai ir kiti mūsų kraštui neabejingi žmonės. Už parengtus ir monografijoje publikuotus straipsnius bus atlyginta (honoraras arba, pavyzdžiui, vieno straipsnio autorius galės gauti už tai didžiosios knygos egzempliorių). Monografija „Šilutė. Gaideliai” bus ne mažesnė už kitas serijos „Lietuvos valsčiai” knygas – per tūkstančio puslapių apimties. Joje tilps bent šimtas straipsnių. Tai bus pati didžiausia knyga apie šias apylinkes.
Norintieji prisidėti prie šios monografijos kūrimo, gali kreiptis į Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojus: el. paštu ritab@silutevb.lt, daliav@silutevb.lt, loretal@silutevb.lt, paskambinę telefonais 78214, 78216, 77137 ar tiesiog atvykę į biblioteką, kurioje daktaras M. Purvinas atsakingiems darbuotojams paliko sutartis, kurias straipsnių autoriai galės užpildyti, tikrai apsisprendę prisidėti prie monografijos kūrimo.
Dr. M. Purvinas ir bibliotekos darbuotojai nuoširdžiai ragina ir kviečia visus norinčius susiburti ir prisijungti prie monografijos kūrimo bei rengimo. Sekantis susitikimas su M. Purvinu planuojamas vasaros pabaigoje – rudens pradžioje.

Spausdinti
Facebook komentarai