Susitikimas su Klaipėdos universiteto profesoriumi, filosofu Helmutu Arnašiumi

arnasius2012 m. gegužės 22., Daiva Jucikaitė

Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, kartu su renginį inicijavusiu Šilutės H. Zudermano literatūrinės kraštotyros klubu, visiems šilutiškiams, besidomintiems Mažosios Lietuvos istorija ir jos reikšme pasaulio kultūros istorijoje, surengė susitikimą su Klaipėdos universiteto lietuvių ir vokiečių filosofu, profesoriumi, habilituotu humanitarinių mokslų daktaru Helmutu Arnašiumi. Jis skaitė paskaitą „Rytprūsių kultūra tarp Vakarų racionalumo ir Rytų dvasingumo”.

Šilutės H. Zudermano literatūrinės kraštotytros klubo pirmininkė, žinoma Šilutės miesto kultūros ir visuomenės veikėja, docentė Romualda Dobranskienė pristatydama svečią šiltai atsiliepė apie jų bendravimą, kuris prasidėjo tuomet, kai 11 metų Helmutą ji mokė lietuvių kalbos. Tuo laikotarpiu mokytoja įskiepijo meilę lietuvių kalbai ir jos grožiui. Profesorius ir docentė palaiko ryšius iki šiol, nes jis yra Šilutės H. Zudermano literatūrinės kraštotyros klubo narys ir, kai tik gali, dalyvauja šio klubo veikloje. O mokytoja visada laukia savo buvusio mokinio atvažiuojant, kad galėtų pabendrauti prie puodelio arbatos.
Svečias, pasakodamas apie savo gyvenimą ir veiklą, paminėjo, kad likimas blaškė jį iš vienos vietos į kitą. Dėl praūžusio Antrojo pasaulinio karo jis, būdamas septyniolikmetis vaikinas, su tėvais emigravo į Vakarų Vokietiją. Tenai universitetuose studijavo filosofiją, teologiją bei socialinius mokslus. Atsiradus galimybei, studijas tęsė ir Oksfordo (Anglija) universitete. Greta filosofijos pradėjo domėtis žurnalistika, manydamas, kad imsis šios profesijos. Dėstė Berlyno univeritete, buvo komunistinio laikraščio „Die Wahrheit” korespondentas Vokietijoje ir Maskvoje (Rusija). Tačiau likimas ir ilgesys traukė į gimtąjį kraštą. Prasidėjus Atgimimui grįžo į Lietuvą ir Vilniaus Filosofijos ir sociologijos institute dirbo skyriaus vadovu. Vėliau, Klaipėdoje įkūrus universitetą, pradėjo jame dėstyti, atidarė Teologijos katedrą, kuriai ir vadovavo. Šiuo metu Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete dėsto filosofiją, kultūros istoriją ir religijotyrą. Jo nagrinėjamos ir tyrinėjamos sritys yra Mažosios Lietuvos pietizmo europinis kontekstas ir kultūrinė raiška.
Energijos ir optimizmo nestokojantis profesorius Helmutas Arnašius labai šiltai atsiliepė apie savo gimtąjį vaikystės bei paauglystės miestelį Priekulę ir šalia jos esantį kitą Mažosios Lietuvos miestą Šilutę. Anot svečio, tai du miestai, į kuriuos vis norisi sugrįžti ir sugrįžti.

Spausdinti
Facebook komentarai