F. Bajoraičio bibliotekoje – skaitymo kultūros skatinimas

1672012 m. gruodžio 11 d., Vita Gerulienė

Gruodžio 8 d. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Skaitymo kultūros slinktys dabartinėje visuomenėje”, kurį finansavo Šilutės rajono savivaldybė. Seminarą vedė lektorė Violeta Jokubynaitė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė, savivaldybės „Atviros erdvės jaunimo centro” komandos narė.

Atviros erdvės jaunimo centras – Klaipėdos miesto savivaldybės, bendradarbiavimo su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamo projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra” priemonė. Prireikė kelerių metų, kol centras 14-29 metų amžiaus jaunimui sukūrė erdvę, kuri tenkina jaunimo poreikius atitinkančią veiklą. Ši veikla išskirtinė ir netradicinė, nuteikianti pozityviai saviraiškai: gatvės menui, sportui, įvairiems kūrybiniams užsiėmimams, meninei saviraiškai, plataus spektro renginiams, kt. Tai centras, į kurį kasdien užsuka apie 60 įvairaus amžiaus jaunuolių, nemaža jų dalis – „gatvės vaikai”, kurie savarankiškai negali susirasti kitos savirealizacijos erdvės. Centre dirba žmonės, laukiantys nebūtinai skirtingos motyvacijos jaunimo, kurie dar nesurado savęs, bet ir gyvenimo blaškomų, ieškančių tikslo, ar norinčių atlikti praktiką bei tiesiog draugauti. Todėl nuspręsta į seminarą pakviesti savo patirtimi pasidalinti su šilutiškiais šio projekto vedlę – V. Jokubynaitę, kuri yra įgijusi darbo su jaunimu patirties. Patirtimi ji noriai dalijasi su įvairių organizacijų, įstaigų, dirbančiu su jaunimu, atstovais, tame tarpe ir su bibliotekininkais. Praktinis seminaras ypač aktualus šiuo sparčiu globalizacijos laikmečiu, kai jaunimui rūpi labiau virtualus gyvenimas, suspėti su jo poreikiais (šiuo atveju skaitymo) itin nelengva. Lektorė ir seminaro dalyviai aptarė informacijos gausą, jos perdavimo būdus, tai, kad jaunimas dažnai neturi laiko arba noro skaityti. Todėl jaunimui informaciją kartais būtina pateikti paprasčiau, aiškiau ir nuosekliau – kalbėti „jaunimo kalba”. Todėl lektorė palietė renginių organizavimo pagrindinius aspektus, kurie yra svarbi bibliotekos elektorato – šiuo atveju jaunimo pritraukimo į bibliotekas ir jaunimo užimtumą jose – dalis. Praktinių užsiėmimų metu buvo susipažinta su renginių klasifikavimu, ir išskirti labiausiai jaunimui priimtini renginiai. Aktualiausi jaunimui renginiai yra proginiai, organizuojami lauke, sportiniai, o jų forma – forma konkursai, viktorinos, diskotekos, karnavalai, netradicinės šventės, koncertai, kt.
Seminaro metu įgytos žinios, užmegzti ryšiai paskatins žmones, dirbančius su jaunimu, ieškoti ir pritaikyti naujus bendravimo būdus, laisvalaikio užimtumo galimybes, padės labiau atsižvelgti į jaunimo poreikius.

181174

Spausdinti
Facebook komentarai