Jaunimui svarbios Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos metinės

susitikimas2013 vasario 4 d., Lijana Jagintavičienė

 

Gražų žiemos penktadienio vakarą būrelis šilutiškių susitiko Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje. Čia jauni žmonės prisiminė, kaip kraštiečiai paminėjo Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos 90-ąsias metines, diskutavo, kodėl žmonės renkasi žygius pėsčiomis, karišką gyvenimo būdą.

Prisiminta to laikmečio istorija

Pirmiausia buvo prisiminta to laikmečio istorija. Ją itin vaizdingai papasakojo Šilutės muziejininkas – istorikas Ignas Giniotis. Klaipėdos sukilimo metu, 1923 metais, pasitelkus karines priemones ir taktiką, Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos. Prieš pradėdamas sukilimą, vienas iš sukilimo vadų Ernestas Galvanauskas dėl geopolitinės situacijos ir savo diplomatinių gebėjimų gavo neoficialų Vokietijos ir Sovietų Rusijos pritarimą šiai išsivadavimo akcijai. Ji tęsėsi 11 dienų. Apie 1400 Lietuvos vyrų pasiekė daugiau nei visos to meto diplomatinės iniciatyvos. Apsupta vietinė 250 prancūzų karių įgula pasidavė. Galiausiai, pasitelkus politines priemones, Klaipėdos kraštui buvo suteikta teisė laisvai apsispręsti dėl savo ateities. Sukilimas, kaip vietos gyventojų pastangos susilieti su Lietuva, bendradarbiaujant su jos jėgomis, buvo puikus pavyzdys ugdant lietuvių tautinę savigarbą.

Prisimintas renginys, vykęs LR Seime

Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus darbuotoja Rimantė Vitkauskaitė priminė apie šilutiškių viešnagę LR Seime, kur buvo atidaryta paroda „Kova dėl Klaipėdos – įvykiai ir žmonės”. Šį jungtinį Klaipėdos ir Šilutės miestų renginį papuošė stilizuoti pamario laiveliai, plaukiojantys tarsi ženklas vandens, kūrusio ir lėmusio Mažosios Lietuvos likimą, lietuviškos dainos ir, svarbiausia, šišioniškių šnekta sakomos prakalbos.
„Seime Klaipėdos ir Šilutės merai sakė sveikinimo kalbas, pabrėžiančias šio istorinio įvykio svarbą krašto ateičiai, o pučiamųjų instrumentų orkestras grojo Jurgio Zauerveino „Lietuviais esame mes gimę”, istorikai priminė įvykio detales ir raidą”, – rodydama renginio nuotraukas kalbėjo R. Vitkauskaitė.

Bibliotekoje metinės paminėtos itin išradingai

Apie iškiliuosius Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimo renginius, organizuotus bibliotekoje, papasakojo bibliotekininkė Dalia Vasiliauskytė. Anot jos, sausio 15-ąją šventinė diena prasidėjo istorinės Mažosios Lietuvos vėliavos pakėlimo ceremonija prie Savivaldybės įrengto paminklinio ženklo, skirto 1923 m. sausio 15 d. įvykiams atminti.
Vėliau Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvyko protų mūšis, kurio šaukinys buvo „…Kol esam lietuviai, to krašto nenustosim…”. Jame dalyvavo Klaipėdos kraštui istoriškai priklausiusių savivaldybių – Šilutės, Neringos, Klaipėdos miesto ir rajono, Tauragės, Jurbarko, Pagėgių, Kretingos – komandos, sužibėjusios šmaikštumu, išmone ir jaukia vienybės dvasia.
Bibliotekininkės parodytas filmukas, kuriame užfiksuotos renginio akimirkos, itin visus pralinksmino.
Pasak D. Vasiliauskytės, sausio 17 d. miestelių ir kaimų bibliotekose vyko Šilutės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos inicijuota akcija „Šviesos skaitymai”, taip pat skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-osioms metinėms paminėti.
Bibliotekose tuo pačiu laiku žvakių šviesoje buvo skaitomi tekstai iš Jono Vanagaičio almanacho „Kovos keliais”, išleisto 1938 m. (2012 m. 2-asis leidimas), minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 15-kos metų sukaktį.

Prisiminė įveiktą žygį

Šilutės šaulių 8-osios kuopos šauliai, vedami savo vado Donato Jauniaus, pagerbė sukilėlius sausio 18–19 dienomis dalyvaudami naktiniame žygyje.
Šiemet visi ėjo maršrutu Priekulė–Klaipėda. Žygiuodami Klaipėdos vaduotojų keliais, jie, nors ir lengvesnėmis sąlygomis, įveikė 25 kilometrus. 45% maršruto buvo nusidriekę lauko ir miško keliukais, 55% – asfaltuotais keliais ir gatvėmis .
Pasak jaunojo šaulio Pauliaus Šepučio, taip jaunieji kariai patyrė išgyvenimus žmonių, kurių dėka dabar Lietuva gali džiaugtis Baltijos jūra.
D. Jaunius visiems parodė archeologo Dariaus Barasos šio žygio metu filmuotą medžiagą bei nuotraukas iš įvairių renginių, kuriuose dalyvavo šauliai, minėdami svarbias Lietuvai datas šių metų sausio mėnesį.
Susitikimo „Jaunimas neabejingas 1923 m. sausio 15–23 d. įvykiams” metu itin įdomią savo filmuotą medžiagą parodė sėkmingai žygį įveikęs Edvardas Lukošius.
Visi pasigrožėjo ir p. Edvardo medaliu, kuris jam buvo įteiktas už tai, jog įveikė Klaipėdos sukilimo 90-osioms metinėms paminėti skirtą žygį.
Susitikimą užbaigė diskusijos apie tai, kodėl žmonės renkasi karišką gyvenimo būdą, žygius pėsčiomis.

Spausdinti
Facebook komentarai