F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje – projekto „Pasitikėk savimi“ mokymai

img 03562014 m. kovo 13 d., Bibliotekos informacijos skyrius

Daugelis Lietuvos regionų susiduria su didesnėmis ar mažesnėmis jaunimo bedarbystės problemomis. Nors nedarbo lygis mūsų šalyje mažėja, tačiau vis dar išlieka svarbiu klausimu, kurį būtina spręsti pasitelkiant visas įmanomas priemones.

Šilutės rajono savivaldybėje jau sausio mėnesį prasidėjo Lietuvos darbo biržos socialinis projektas „Pasitikėk savimi”. Jis yra skirtas niekur nedirbantiems, nesimokantiems, jokioje veikloje nedalyvaujantiems ir socialinių įgūdžių stokojantiems 16-25 metų žmonėms.

„Informacinių technologijų žinios šiuo metu yra vienas svarbiausių darbuotojų kvalifikacijai keliamų reikalavimų. Programos dalyviams paruošėme specialų paskaitų kursą, kuris padės jiems prisiminti jau užmirštus kompiuterinio raštingumo įgūdžius ar išmokti naujų. Į šį projektą įsitraukė 16 savivaldybių viešųjų bibliotekų. Neabejoju, kad jos savo bendruomenės jaunimui suteiks jų darbui naudingų įgūdžių”, – pasakojo projekto partnerio – asociacijos „Langas į ateitį” – direktorė Loreta Križinauskienė.

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje kovo 4-5 d., 7 d., 12-13 d. dvylikos jaunuolių grupei vyko mokymai pagal Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomą projektą „Pasitikėk savimi” (koordinatorė Kristina Kožemiakinienė), kurio tikslas – kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą, teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų ir 11 nevyriausybinių organizacijų (tarp jų ir asociacija „Langas į ateitį”). Projektas įgyvendinamas 16 Lietuvos miestų. Projekto tikslinė grupė – 16–25 metų jaunuoliai, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse. Projektas „Pasitikėk savimi” – tai reali galimybė ir iššūkis jauniems žmonėms labiau pažinti save, susipažinti su darbo rinka ir išmokti tinkamai save pristatyti darbdaviui. Sėkmingai baigusiems programą jaunuoliams bus suteikta galimybė įgyti norimą profesiją arba per remiamo įdarbinimo priemones susirasti darbą.

Pradedantys mokytis šiuose kursuose klausytojai jau yra susipažinę su naudojimosi kompiuteriu pradmenimis. Užsiėmimų metu F. Bajoraičio viešosios bibliotekos specialistės Sandra Jablonskienė ir Dalia Vasiliauskytė mokė susirinkusius jaunuolius darbo vietose reikalingų kompiuterinių įgūdžių. Mokymo programa sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: IRT pagrindų, komunikavimo bei dokumentų rengimo. Pirmojoje dalyje įtvirtinamos bei standartizuojamos technologinės naudojimosi kompiuteriu žinios. Antroji dalis skirta pažinčiai su internetu bei juo teikiamomis paslaugomis, ypatingą dėmesį skiriant konkrečioms e. paslaugoms, tiek viešosioms, tiek komercinėms. Trečioji dalis skirta teksto, skaičiuoklės bei pateikčių dokumentų rengimui. Programoje taip pat praktiškai supažindinama su nuotoliniu mokymu – virtualia mokymosi aplinka, bendravimo priemonėmis, medžiagos studijavimo metodika. Pabaigoje jaunuoliai atliks žinių vertinimo užduotis, naudojant Europos jaunuoliams sukurtą bendrą žinių tikrinimo įrankį Skillage (www.skillage.eu), o įgyti įgūdžiai padės jiems užtikrinčiau jaustis susitinkant su darbdaviu ar mokymosi įstaigoje.

Pasak Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos vadovės Danguolės Abazoriuvienės, bibliotekos regionuose imasi naujos misijos – skatinti jaunus žmones keisti savo gyvenimą ir integruotis į mokymosi įstaigas ar darbo rinką. Skatinama ne lozungais, o suteikiant konkrečių žinių darbui. Šiuo metu bibliotekos yra stiprios teikiamų paslaugų gausa ir žmogiškaisiais ištekliais.

Baigusiems projekto „Pasitikėk savimi” socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programą jauniems žmonėms bus siūloma grįžti į švietimo sistemą, dalyvauti užimtumo skatinimo priemonėse arba įsidarbinti.

Spausdinti
Facebook komentarai