Susitikimo vieta – Laugalių kaimas

sam_07132014 m. rugpjūčio 29 d., Marina Lodusova

Jau tradicija tapo kiekvienais metais rugpjūčio pabaigoje aplankyti Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo, poeto, giesmių sudarytojo Kristupo Lekšo kapą, esantį Laugalių kaimo kapinaitėse. Šiemet pažintinė kelionė pavadinta „Susitikimo vieta – Laugalių kaimas”, skirta Kristupo Lekšo 142-ųjų gimimo metinių proga. Ta proga Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Katyčių ir Degučių filialų bibliotekininkės ir jaunieji bibliotekų lankytojai sutvarkė kapavietę, skaitė poeto kūrybą.

Kristupas Lekšas, gimęs 1872 m. Striliuose (Šilutės r.). Tėvai buvo stambūs ūkininkai. Baigęs liaudies mokyklą, lankė vakarinius kursus. Būdamas dvidešimties metų įsijungė į lietuvių nacionalinį judėjimą, rinko parašus peticijoms Vokietijos kaizeriui dėl lietuvių kalbos grąžinimo į mokyklas ir dėl lietuvių atstovų dalyvavimo Vokietijos reichstage. Po nesėkmingų bandymų pats ėmėsi šviečiamosios veiklos. Savo namuose įkūrė biblioteką, ragino skaityti kaimynus, kūrė lietuviškas giesmes ir dainas, pagal išgales gynė lietuviškumą ir lietuvių teises. 1908 m. išėjo pirmoji jo eilėraščių knyga „Rūtų vainikėlis, arba Svodbos dainos”, sam 0703kurioje buvo sudėti eiliuoti sveikinimai, oracijos, eilėraščiai sužadėtuvių, vestuvių ir vestuvių jubiliejų, gandro sutiktuvių progomis. Eilėraščius Kristupas Lekšas pasirašydavo Vieversėlio slapyvardžiu. Nemažai savo eilių paskelbė periodiniuose leidiniuose – Kaimyne, Naujoje lietuviškoje ceitungoje, Saulėtekoje, Tilžės keleivyje. Antroji Kristupo Lekšo knyga „Ziono varpelis” išėjo 1919 m. Joje surinktos ir išleistos visos Kristupo Lekšo parašytos protestantiškos giesmės. 1932 m. išėjo antrasis šios knygos leidimas. Jame buvo išspausdinta 140 giesmių, suskirstytų pagal religines šventes ir apeigas (advento, Kalėdų, konfirmacijos ir kt.). Kristupas Lekšas, kaip ir daugelis kitų to meto lietuvių rašytojų, nemažą duoklę atidavė tikybinės literatūros gausinimui. Buvo daugelio organizacijų, tarybų narys: Prūsų lietuvių susivienijimo, Mažosios Lietuvos Tarybos, lietuvių politinės organizacijos Laukininkų centras, Klaipėdos krašto Direktorijos, Klaipėdos krašto seimelio, Pagėgių apskrities seimelio ir Katyčių parapijos bažnytinės tarybos narys. Aktyviai veikė Birutės draugijoje ir Šaulių sąjungos Klaipėdos skyriuje. Padėjo įsteigti Mažosios Lietuvos jaunimo draugijas: Liepą, Ąžuolą, Varpą, Vainiką (Katyčiuose) bei kitas. Kristupas Lekšas mirė 1941 m.

 

sam 0706sam 0714

Spausdinti
Facebook komentarai