Išleistas naujas suaugusiųjų švietimui skirtas leidinys „Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos”

Scan 150511 00012015 m. gegužės 11 d.

Šio ledinio tikslas – pasidalyti gerąja suaugusiųjų švietimo ir mokymosi organizavimo patirtimi, pristatyti moksliniu požiūriu korektiškai taikomuoju aspektu naudingą informaciją apie aktualių suaugusiųjų švietimo sričių būklę ir raidos tendencijas.
Dr. Albino Kalvaičio straipsnio „Neprofesinis suaugusiųjų švietimas” puslapiuose pateiktos ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojų Jolitos Baltutienės bei Vitos Gerulienės profesinės patirties įžvalgos.
Straipsnyje apžvelgiamas suaugusiųjų profesinis švietimas viešosiose bibliotekose.

Spausdinti
Facebook komentarai